تروز (OA) که میلیون ها نفر را در سراسر جهان تحت تأثیر قرار می دهد، شایع‌ترین شکل آرتروز است. این اتفاق زمانی رخ می دهد که غضروف محافظی که انتهای استخوان های شما را بالشتک می کند با گذشت زمان از بین می رود. اصلی ترین راه شناسایی آرتروز؛ استفاده از اشعه ایکس برای مفاصل آسیب دیده است. اکنون محققان الگوریتمی را برای هوش مصنوعی ایجاد کرده اند که می تواند نشانه های ظریف آرتروز را در اسکنMRI گرفته شده سالها قبل از شروع علائم تشخیص دهد. مطالعه آنها ، "امکان تشخیص زود هنگام آرتروز از روی نقشه های بافت غضروف بدون علامت از طریق یادگیری مبتنی بر حمل و نقل " ، در PNAS منتشر شده است.

هوش مصنوعی در راه تشخیص زود هنگام آرتروز

آرتروز (OA) که میلیون ها نفر را در سراسر جهان تحت تأثیر قرار می دهد ، شایع ترین شکل آرتروز است. این اتفاق زمانی رخ می دهد که غضروف محافظی که انتهای استخوان های شما را بالشتک می کند با گذشت زمان از بین می رود. اشعه ایکس مفاصل آسیب دیده اصلی ترین راه شناسایی آرتروز است. اکنون محققان الگوریتمی را برای هوش مصنوعی ایجاد کرده اند که می تواند نشانه های ظریف آرتروز را در اسکن MRI گرفته شده سالها قبل از شروع علائم تشخیص دهد.
مطالعه آنها ، “امکان تشخیص زود هنگام آرتروز از روی نقشه های بافت غضروف بدون علامت از طریق یادگیری مبتنی بر حمل و نقل ” ، در PNAS منتشر شده است .

تروز (OA) که میلیون ها نفر را در سراسر جهان تحت تأثیر قرار می دهد، شایع‌ترین شکل آرتروز است. این اتفاق زمانی رخ می دهد که غضروف محافظی که انتهای استخوان های شما را بالشتک می کند با گذشت زمان از بین می رود. اصلی ترین راه شناسایی آرتروز؛ استفاده از اشعه ایکس برای مفاصل آسیب دیده است.  اکنون محققان الگوریتمی را برای هوش مصنوعی ایجاد کرده اند که می تواند نشانه های ظریف آرتروز را در اسکنMRI  گرفته شده سالها قبل از شروع علائم تشخیص دهد.  مطالعه آنها ، "امکان تشخیص زود هنگام آرتروز از روی نقشه های بافت غضروف بدون علامت از طریق یادگیری مبتنی بر حمل و نقل " ، در PNAS منتشر شده است.
هوش مصنوعی در راه تشخیص زود هنگام آرتروز
سبد خرید
پیمایش به بالا