كروماتوگرافي مایع با عملكرد بالا دناتوره کننده | Denaturing High Performance Liquid Chromatography

[av_one_half first min_height=” vertical_alignment=” space=” row_boxshadow=” row_boxshadow_color=” row_boxshadow_width=’10’ custom_margin=” margin=’0px’ mobile_breaking=” border=” border_color=” radius=’0px’ padding=’0px’ column_boxshadow=” column_boxshadow_color=” column_boxshadow_width=’10’ background=’bg_color’ background_color=” background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ highlight=” highlight_size=” animation=” link=” linktarget=” link_hover=” title_attr=” alt_attr=” mobile_display=” id=” custom_class=” aria_label=” av_uid=”]

[av_textblock size=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” font_color=” color=” id=” custom_class=” av_uid=’av-kepmjz06′ admin_preview_bg=”]
کروماتوگرافی مایع با عملكرد بالا دناتوره کننده( DHPLC) اصولا جهت شناسایی جابه جایی ها، جایگزینی و حذف های کوچک در بازهای اسیدهای نوکلئیک می باشد. به علت سرعت و دقت بالای این روشف از آن جهت پیدا کردن پلی مورفیسم در DNA استفاده می شود.

اصولا این روش با انجام واکنش PCR جهت تکثیر قطعه مورد نظر آغاز می شود. اگر قطعه تکثیر شده دارای پلی مورفیسم به صورت همی زیگوس باشد، دو نوع قطعه در PCR مشاهده خواهد شد که یکی آلل نوع وحشی و دیگری دارای تغییر می باشد. مرحله اول شامل دناتوره شدن و تشکیل مجدد قطعات جهت تشکیل قطعات هترو همودوپلکس از آلل های مورد نظر در PCR است.
[/av_textblock]

[/av_one_half][av_one_half min_height=” vertical_alignment=” space=” row_boxshadow=” row_boxshadow_color=” row_boxshadow_width=’10’ custom_margin=” margin=’0px’ mobile_breaking=” border=” border_color=” radius=’0px’ padding=’0px’ column_boxshadow=” column_boxshadow_color=” column_boxshadow_width=’10’ background=’bg_color’ background_color=” background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ highlight=” highlight_size=” animation=” link=” linktarget=” link_hover=” title_attr=” alt_attr=” mobile_display=” id=” custom_class=” aria_label=” av_uid=”]

[av_image src=’https://livogen.co/wp-content/uploads/2020/09/كروماتوگرافي-مایع-با-عملكرد-بالا-دناتوره-کننده-۳۰۰×۲۶۴.gif’ attachment=’2863′ attachment_size=’medium’ copyright=” caption=” styling=” align=’center’ font_size=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’ hover=” appearance=” link=” target=” id=” custom_class=” av_element_hidden_in_editor=’0′ av_uid=’av-kepnkn5r’ admin_preview_bg=”][/av_image]

[/av_one_half][av_textblock size=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” font_color=” color=” id=” custom_class=” av_uid=’av-kepmkdg3′ admin_preview_bg=”]

برای مطالعه پلی مورفیسم قطعات وحشی و قطعات حاوی پلی مورفیسم را مخلوط کرده و  PCR را انجام می دهند. نقطه حاوی عدم تطابق  در هترودوپلکس، پایه مطالعه پلی مورفیسم در DHPLC می باشد. هترودوپلکی عموما دمای دناتوره شدن پایین تری نسبت به همودوپلکی متناظر خود دارد. لذا اگر دمای دمای مناسبی اعمال شود DNAتک رشته ای از کروماتوگرافی جدا می شود. پس زودتر از ستون خارج شده و در زمان بازداری سریعتری مشاهده می شود.  در دستگاه DHPLC از ستون حاوی فاز ساکن ناپیوندی متخلخل به نام آلکیل پلی استایرن دی وینیل بنزن  استفاده می شود. این رزین از نظر الکتریکی خنثی و دارای خاصیت آبگریزی  می باشد. جهت اتصال DNAدارای بار منفی به این رزین از یک مولکول میانجی دارای بار مثبت به نام تری اتیل آمونیوم استات یا TEAA  استفاده می کنند که از طرف مثبت به DNA و از طرف آلکیل با منطقه آبگریز رزین واکنش می دهد. در نهایت مولکول های متصل شده با بافر جداسازی که استونیتریل می باشد از ستون جدا می شوند.

[/av_textblock]

سبد خرید
پیمایش به بالا