بازدید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دکتر سورنا ستاری

بازدید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دکتر سورنا ستاری

بازدید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دکتر سورنا ستاری و فرمانده کل ارتش، سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی از دستاوردهای شرکت پارک فناوری پردیس

در این بازدید دکتر رامین فاضل به تشریح اقدامات صورت گرفته در زمینه مبارزه با کرونا، تولید کیت های تشخیصی و همینطور سایر کیت ها و خدمات شرکت لیوژن فارمد پرداختند

 بازدید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دکتر سورنا ستاری
 بازدید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دکتر سورنا ستاری
 بازدید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دکتر سورنا ستاری
سبد خرید
پیمایش به بالا