آشکارسازی استعداد بسیاری از گونه های حیوانی به آلودگی SARS-CoV-2 توسط آنالیز ژنومی

آشکارسازی استعداد بسیاری از گونه های حیوانی به آلودگی SARS-CoV-2 توسط آنالیز ژنومی

آنالیز ژنومی

بر اساس یک مطالعه جدید در University of California, Davis انسان ها تنها گونه ی بالقوه ای نیستند که با تهدید کرونا ویروس جدید، عامل بیماری COVID-19 مواجه هستند.
یک تیم بین المللی از دانشمندان با استفاده از آنالیزهای ژنومی، گیرنده سلولی اصلی کرونا ویروس در انسان یعنی angiotensin converting enzyme-2 یا ACE2 را در ۴۱۰ گونه مختلف از مهره داران شامل پرندگان، ماهی ها، دوزیستان، خزندگان و پستانداران مقایسه کردند.
ACE2 به طور معمول در بسیاری از انواع سلول ها و بافت ها یافت می شود از جمله سلول های اپیتلیال در بینی، دهان و ریه ها. در انسان ۲۵ آمینواسید از پروتئین ACE2 نقش حیاتی در اتصال ویروس و وارد شدنش به سلول دارند.
بر اساس گفته های جوانا داماس ( Joana Damas ) دانشیار پست دکتری از دانشگاه کالیفرنیا ( UC Davis ) و نویسنده اسم اول مقاله مربوطه، پژوهشگران از توالی این ۲۵ آمینواسید در پروتئین ACE2 استفاده کردند و ساختار پروتئینی پیش بینی شده به همراه پروتئین اسپایک ( spike ) در SARS-CoV-2 را مدل سازی کردند.
حدود ۴۰ درصد از گونه ها به طور بالقوه پتانسیل آلوده شدن به SARS-CoV-2 را دارند و به وسیله اتحادیه بین المللی حفاظت از محیط زیست ( IUCN ) تحت عنوان گونه های تحدید شده ( threatend ) طبقه بندی می شوند و می توانند مستعد انتقال ویروسی از نوع انسان به حیوان باشند. این مطالعه در ۲۱ آگوست ۲۰۲۰ در نشریه Proceedings of the National Academy of Sciences. منتشر شد.

آشکارسازی استعداد بسیاری از گونه های حیوانی به آلودگی SARS-CoV-2 توسط آنالیز ژنومی
آشکارسازی استعداد بسیاری از گونه های حیوانی به آلودگی SARS-CoV-2 توسط آنالیز ژنومی


پیش بینی می شود که چندین گونه در معرض خطر انقراض از نخستی ها مانند گوریل غربی سرزمین های پست ، اورانگوتان سوماتران و گیبون گونه سفید شمالی در معرض خطر بالایی از آلودگی توسط SARS-CoV-2 از طریق گیرنده ACE2 هستند.
دیگر حیوانات که تحت عنوان خطر زیاد نشانه گذاری شده اند شامل پستانداران دریایی مانند وال های خاکستری و دلفین های پوزه بطری همچنین همسترهای چینی هستند. حیوانات اهلی مانند گربه، گاو و گوسفند میزان ریسک معمولی در ابتلا دارند و اسب و خوک ریسک پایینی در ابتلا از طریق اتصال ACE2 دارند.
در موارد مستند ایجاد عفونت SARS-CoV-2 در راسو، گربه، سگ، همستر، شیر و ببر ، ویروس ممکن است از گیرنده ACE2 یا گیرنده هایی به جز ACE2 برای دسترسی به سلول میزبان استفاده کند. گرایش کم تر برای اتصال می تواند به معنی گرایش کم تر برای آلوده کردن یا به عبارتی توانایی کم تر برای گسترش عفونت در بدن یک حیوان یا در بین حیوانات باشد.

سبد خرید
پیمایش به بالا