استخدامی مدیر بازرگانی در شرکت لیوژن فارمد شرایط عمومی : متعهد – صادق – پرتلاش – روابط عمومی و فن بیان بسیار قوی – آشنایی با نحوه پیگیری امور اداری – خستگی ناپذیر – تسلط به زبان انگلیسی – علاقه مند به همکاری سیستمی مهارتهای مورد نیاز : مسلط به علم فروش – داشتن شبکه فروش در حوزه های زیست فناوری – مطلع از علم روز بازاریابی – تسلط به امور گمرک و روند ترخیص کالا – تسلط به نحوه مکاتبات داخلی و بین المللی – آشنایی با اصول ISO 9001:2015– مطلع از روند های بین المللی ترانسفرهای مالی و خرید کالاها

استخدامی مدیر بازرگانی در شرکت لیوژن فارمد

  1. موقعیت شغلی : مدیر بازرگانی

شرایط عمومی : متعهد – صادق – پرتلاش – روابط عمومی و فن بیان بسیار قوی – آشنایی با نحوه پیگیری امور اداری – خستگی ناپذیر – تسلط به زبان انگلیسی – علاقه مند به همکاری سیستمی

     مهارتهای مورد نیاز : مسلط به علم فروش – داشتن شبکه فروش در حوزه های زیست فناوری – مطلع از علم روز بازاریابی –           تسلط به امور گمرک و روند ترخیص کالا – تسلط به نحوه مکاتبات داخلی و بین المللی – آشنایی با اصول  ISO 9001:2015– مطلع از روند های بین المللی ترانسفرهای مالی و خرید کالاها

استخدامی مدیر بازرگانی در شرکت لیوژن فارمد  شرایط عمومی : متعهد – صادق – پرتلاش – روابط عمومی و فن بیان بسیار قوی – آشنایی با نحوه پیگیری امور اداری – خستگی ناپذیر – تسلط به زبان انگلیسی – علاقه مند به همکاری سیستمی  مهارتهای مورد نیاز : مسلط به علم فروش – داشتن شبکه فروش در حوزه های زیست فناوری – مطلع از علم روز بازاریابی – تسلط به امور گمرک و روند ترخیص کالا – تسلط به نحوه مکاتبات داخلی و بین المللی – آشنایی با اصول  ISO 9001:2015– مطلع از روند های بین المللی ترانسفرهای مالی و خرید کالاها
استخدامی مدیر بازرگانی در شرکت لیوژن فارمد
سبد خرید
پیمایش به بالا