کرونا در همین نزدیکیست - گزارش شبکه یک سیما از شرکت لیوژن فارمد

کرونا در همین نزدیکیست – گزارش شبکه یک سیما از شرکت لیوژن فارمد

ویروس کرونا با کوچک ترین غفلت می تواند هزینه ای جبران ناپذیر ایجاد کند. با فاصله گذاری اجتماعی و کم کردن رفت و آمدهای غیر ضروری و اصلاح رفتارهای اجتماعی خود در کنار ماسک زدن می توانیم در یکی دو ماه آینده به وضعیت خیلی مناسبتر و پایدارتری برسیم و ویروس کرونا را مهار کنیم.

سبد خرید
پیمایش به بالا