تکنیک بسیار دقیق ذخیره حافظه سلولی در DNA

تکنیک بسیار دقیق ذخیره حافظه سلولی در DNA

تکنیک بسیار دقیق ذخیره حافظه سلولی در DNA

محققان MIT با استفاده از روشی که دقیقاً بتواند بازهای DNA را ویرایش کند ، راهی برای ذخیره “خاطرات” در DNA سلولهای زنده، از جمله سلولهای انسانی ایجاد کرده اند. از سیستم جدید موسوم به DOMINO می توان برای ثبت شدت، مدت زمان، تناوب و زمان بسیاری از وقایع موجود در دوره زندگی سلول، مانند قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی خاص استفاده کرد.

این ظرفیت ذخیره سازی حافظه می تواند به عنوان پایه مدارهای پیچیده ای عمل کند که در آن یک رویداد یا مجموعه ای از وقایع، باعث وقوع رویداد دیگری به طور مثال، تولید پروتئین فلورسنت می شوند. کاربردهای این نوع مدارهای حافظه پیچیده، شامل ردیابی تغییراتی است که از نسلی به نسل دیگر رخ می دهد مانند تمایز سلول ها و یا ایجاد حسگرهایی که می توانند سلولهای بیمار را تشخیص داده و احتمالاً درمان کنند. سیستم جدید DOMINO از نوعی از آنزیم CRISPR-Cas9 استفاده می کند که شناخت بهتری از جهش ها را نشان می دهد، زیرا به جای برش DNA و انتظار جهت ترمیم آسیب در سلول، به طور مستقیم اطلاعات را در بازهای DNA اصلاح و ذخیره می کند. محققان نشان داده اند که می توانند از این سیستم برای كار دقیق در سلولهای انسانی و باكتریایی استفاده کنند.

در این تحقیق، محققان مدارهای خود را طوری طراحی کردند که خروجی نهایی، ژن پروتئین فلورسنت سبز (GFP) را فعال کند. محققان بدون آنکه سلول ها را بکشند، تنها با اندازه گیری سطح فلورسانس می توانند تخمین بزنند که چه تعداد جهش در سلول وجود دارد. یکی دیگر از کاربردهای ممکن طراحی مدارهایی است که می توانند فعالیت ژن مرتبط با سرطان را تشخیص دهند. چنین مدارهایی همچنین می توانند برای روشن کردن ژن هایی که مولکول های ضد سرطان را تولید می کنند، برنامه ریزی شوند و به سیستم اجازه می دهند بیماری را تشخیص داده و درمان کنند.

◀ رفرنس :
https://www.cell.com/molecular-cell/fulltext/S1097-2765(19)30541-6?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS1097276519305416%3Fshowall%3Dtrue

سبد خرید
پیمایش به بالا