آزمون های in vivo

کار در سطح in vivo (کار با حیوانات آزمایشگاهی) در مطالعات طراحی و تولید داروهای نوترکیب و همچنین کنترل کیفی این داروها نقش مهمی ایفا می کند. علاوه بر سطوح اولیه کار in vivo، سطوح پیشرفته آن مانند تعریف چالش های آلودگی/ناخالصی، برقراری شرایط آزمون های ویروسی، کار با حیوانات تحت شرایط تلقیح ویروس، بررسی زنده مانی آنها، نمونه گیری های اختصاصی و کار با انواع خاصی از محیط های in vivo مانند تخم مرغ جنین دار بخشی مهم و تاثیر گذار از مجموعه آزمون های هدف برای راه اندازی در مجموعه لیوژن فارمد می باشد که به واسطه ماهیت کاری و الزامات، نیاز به همکاری با افراد علاقه مند و با تجربه در این حیطه کاری را طلب می کند.

ویژگی های موثر در نقش آفرینی افراد: علاقه مند به کارهای in vivo، آشنایی با تکنیک های مختلف کار با حیوانات آزمایشگاهی، آشنایی با روش های کشت سلول، آشنایی با روش های تکثیر و تیتراسیون ویروس.

سبد خرید
پیمایش به بالا