تست پایداری ژنتیکی

تست پایداری ژنتیکی

شرکت لیوژن فارمد تست پایداری ژنتیکی را جهت توصیف بانک‌های سلولی MCB، WWCB و EPC  از کشت سلولی E. coli انجام می‌دهد.  شروع آنالیزها با تعداد کافی از کلون‌ها جهت نمونه ‌برداری مناسب از جمعیت‌های سلولی آغاز می‌شود. تعیین ویژگی‌های تک کلون این اطمینان را حاصل می‌کند که  سلول های دارای عناصر جهش یافته یا از دست رفته در بانک  سلول وجود ندارد. سرویس تست پایداری ژنتیکی ارائه شده دارای قابلیت تطبیق پذیری و سهل الوصول بودن به عنوان یک پانل اختصاصی یا در آزمون های تکی است.

سبد خرید
پیمایش به بالا