تست های ویروسی

خدمات بررسی آلودگی ویروسی (MCB، WCB و EOPC)

ریسک آلودگی ویروسی در محصولات بیوتکنولوژی که از رده های سلولی بدست می آیند بالا است. این نوع از آلودگی می تواند عواقب بالینی جدی داشته باشد و ناشی از آلوده بودن رده های سلولی و یا ورود آلودگی به سیستم در حین فرایند تولید باشد.

لیوژن فارمد سرویس تشخیص آلودگی ویروسی منطبق با ملزومات رگولاتوری (قوانین ICH، WHO، FDA) را ارائه می دهد. این خدمات عبارتند از:

 • تست های مربوط به رترو ویروس ها
 • آزمون infectivity بر روی رده های حساس سلولی
 • میکروسکوپ الکترونی گذاره (TEM)
 • ردیابی آنزیم رونوشت بردار معکوس رترو ویروسی (F-PERT assay)
 • روش ردیابی اسید نوکلئیک

پرایمرهای PCR را می توان به صورت اختصاصی برای ردیابی ویروس های خاص طراحی کرد و یا با توجه به مناطق حفاظت شده ی ژنوم ویروسی که میان سویه ها و یا خانواده ها مشترکند طراحی پرایمر را طوری انجام داد که شانس ردیابی ویروس های مرتبط بالا برود.

شرکت لیوژن فارمد مجری تست های PCR کمی برای تشخیص ویروس های اکتسابی و اندوژن شامل EBV، HBV، HCV، HHV-8، HIV-I، HTLV-I,II، SMRV و … در MCB، WCB، EOPC، سوپرناتانت و مواد اولیه می باشد.

تست های زیر در اینده ی نزدیک ارائه خواهند شد:

 • تست های In vivo

نمونه های MCB و یا EOPC به حیوانات تلقیح می شود :

 • موش نوزاد و بالغ
 • تخم مرغ جنین دار
 • خوکچه هندی

خدمات تعيين الودگی ویروسی

 • تست های in vivo تولید آنتی بادی در موش، همستر و رت
 • تشخيص in vivo ویروس ها
 • تشخيص in vitro ویروس ها طی دو بازه زمانی ۱۶ و ۲۸ روزه
 • تشخیص ویروس های گاوی و خوکی توسط روش qPCR
 •  آزمون های تشخیص رتروویروس ها
 • تشخيص آلودگی ویروسی توسط  qPCR اختصاصی ویروس ها
 • طراحی آزمون های تشخیص آلودگی ویروسی بر اساس نیاز مشتری

خدمات تعيين آلودگی رتروویروسی

 • آزمون XC
 • آزمون S+L-
 • تصویربرداری با میکروسکوپ الکترونی
 • آزمون کشت همزمان با استفاده از رده های سلولی گزارشگر
 • آزمون مبتنی بر PCR بر اساس تعیین فعالیت آنزيم Reverse Transcriptase
سبد خرید
پیمایش به بالا