تست خلوص E. coli

تست خلوص E. coli

جهت اطمینان از خلوص و ایمن بودن بانک سلول، تستی جامع بر مبنای  بررسی دقیق ریسک  ضروری است. به عنوان بخشی از این تست، تعیین تیپ بانک سلولی مهم است چون آزمون بر حسب نوع بانک سلول متفاوت است. برای مثال، تست برای بانک سلول غیر-تولیدی (ویژه آزمون‌‌های تحلیلی) یا برای سلول‌های Seed که برای تولید MCB تکثیر شده‌اند در مقایسه با تست‌های به کار گرفته شده برای جمعیت‌های تولیدی بانک سلول  مختصرترند.

سبد خرید
پیمایش به بالا