آزمون های تعیین خصوصیات پروتئین

آزمون های تعیین خصوصیات پروتئین

تست های مربوط به تعیین ویژگی پروتئین ها طراحی شده اند تا نیازهای تحقیقاتی و مستندسازی آنالیزها را پوشش دهند. تجزیه و تحلیل ویژگی های پروتئین ها جزو ضروریات راهنمای ICH Q5B و سازمانهای رگولاتوری مانند EMA و FDA می باشد.

شرکت لیوژن فارمد به کمک روش ها و تکنیک های نامبرده خدمات مربوط به تعیین خصوصیات پروتئین را ارائه می دهد:

  • Peptide mapping
  • N-teminal sequencing
  • C-terminal sequencing
  • Amino acid composition analysis
  • SEC-HPLC for aggregation analysis
  • RP-HPLC for protein analysis
  • Monosaccharide composition
  • N-linked oligosaccharide profiling
  • Visible/subvisible particulates
  • Mass spectrometry
پکیج کامل(ICH Q6B)پکیج ۲پکیج ۱آزمون های characterization پروتئین
Peptide mappingN-terminal sequencing


C-terminal sequencingAmino acid composition analysis


SEC-HPLC for aggregation analysisRP-HPLC for protein analysisMonosaccharide compositionN-linked oligosaccharide profilingVisible/subvisible particulatesMass spectrometry
سبد خرید
پیمایش به بالا