آزمون بررسی آلودگی DNA ژنومی میزبان

آزمون بررسی آلودگی DNA ژنومی میزبان

زیست داروها عمدتا در رده های سلولی میزبان تولید می شوند. یک مرحله ی اساسی در فرایند تخلیص، حذف مواد متعلق به میزبان از جمله DNA میزبان است. در صورتیکه DNA میزبان حذف نشود و همراه با دارو به بیمار منتقل شود می تواند مشکلات و نگرانی های ایمنی به همراه داشته باشد. از این رو ردیابی DNA سلولی میزبان اهمیت زیادی دارد. طبق استانداردهای FDA، حداکثر میزان مجاز DNA باقیمانده ی میزبان ۱۰۰ pg به ازای هر دوز دارویی است.

شرکت نانوسینا ارائه دهنده ی خدمات مربوط بهتشخیص مقادیر اندک DNA میزبان با ویژگی های زیر است:

  • تست های معتبر
  • زمان انجام کوتاه مدت (۲ روز)
  • تست های با حساسیت بالا که مقادیر ۰.۱ pg/µl از DNA میزبان را ردیابی می کنند.

تست های ارائه شده توسط ما بر روی داروهای تولید شده در رده های سلولی زیر قابل انجام است:

  • CHO
  • BHK
  • E.coli
  • Yeast
سبد خرید
پیمایش به بالا