آزمون بررسی آلودگی پروتئین ژنومی میزبان

آزمون بررسی آلودگی پروتئین ژنومی میزبان

زیست داروها عمدتا در رده های سلولی میزبان تولید می شوند. یک مرحله ی اساسی در فرایند تخلیص، حذف مواد متعلق به میزبان از جمله پروتئین میزبان است. در صورتیکه پروتئین میزبان حذف نشود و همراه با دارو به بیمار منتقل شود می تواند مشکلات و نگرانی های ایمنی به همراه داشته باشد. از این رو ردیابی پروتئین سلولی میزبان اهمیت زیادی دارد.

شرکت لیوژن فارمد ارائه دهنده ی خدمات مربوط به تشخیص مقادیر اندک پروتئین میزبان با ویژگی های زیر است:

  • تست های معتبر
  • زمان انجام کوتاه مدت
  • تست های با حساسیت بالا

تست های ارائه شده توسط ما بر روی داروهای تولید شده در رده های سلولی زیر قابل انجام است:

  • CHO
  • BHK
  • E.coli
  • Yeast
سبد خرید
پیمایش به بالا