پروتئین و شیمی

خدمات طیف سنجی جرمی شرکت لیوژن فارمد شامل موارد زیر می باشند:

 1) تعیین جرم تام پروتئین و مولکول‌های دیگر یا Intact Mass Determination

۲) شناسایی پروتئین‌ها یا Protein Identification این خدمت شامل موارد زیر میباشد:

حالت اول: اگر اطلاعات اولیه نمونه از قبیل منبع استحصال، توالی اسیدهای آمینه و غیره، در بانک‌های اطلاعاتی از جمله UniProt دردسترس باشند. عموما با نام انگشت نگاری جرمی پپتیدی یا Peptide Mass Fingerprinting شناخته می¬شوند.

 حالت دوم: اگر هدف تائید یک توالی بر اساس توالی مرجع باشد. در این روش ابتدا پروتئین موردنظر و پروتئین مرجع با ۲ الی ۳ آنزیم برشی مختلف هضم شده و با یکدیگر مقایسه می‌شوند. اگر با ۳ آنزیم برشی در ۳ تکرار این کار انجام شود عموماً ۹۰ درصد از توالی شناسایی خواهد شد.

 حالت سوم: اگر هیچ اطلاعاتی از ماهیت یا توالی پروتئین موجود نباشد و برای اولین بار این پروتئین مورد مطالعه قرار گرفته باشد. در این صورت از تکنیک de novo sequencing استفاده خواهد شد.

۳) تعیین توالی انتهای N و C یا N&C Terminal sequencing 4) آنالیز الگوی باند (پل) های دی سولفیدی یا S-S Bright Analysis 5) آنالیز گلیکوزیلاسیون یا Glycosylation Analysis 6) مطالعات کمی مجموعه‌ای از پروتئین‌ها به کمک طیف‌سنجی جرمی این خدمت شامل موارد زیر می باشد: 

رویکرد اول شاتگان پروتئومیکس

رویکرد دوم: SWATH-MS رویکرد سوم روش‌های مبتنی بر Labelling

سبد خرید
پیمایش به بالا