مطالعات مقایسه ای

به صورت کلی روند تأیید بیوسیمیلار بودن یک دارو از انجام آزمون های مشخصه یابی های آنالیتیکال شروع می‌شود و در نهایت به آزمون¬های بالینی ختم می‌گردد. هدف از مشخصه¬یابی¬های آنالیتیکال این است که داروی بیوسیمیلار تولیدی از شباهت فیزیکوشیمیایی لازم با داروی اصلی برخوردار باشد تا آزمونهای مختلف غیر بالینی و بالینی بر روی آن صورت پذیرد. انجام یک مطالعه مشخصه¬یابی آنالیتیکال تحت مدل خاصی صورت می‌گیرد که از آن با “مطالعات مقایسه پذیری” یاد می‌شود. با توجه به اهمیت مطالعات مقایسه پذیری در صنعت دارو، لیوژن فارمد زمینه را برای انجام مطالعات دقیق و گسترده در این حوزه فراهم کرده است. مطالعات مقایسه‌ای با آزمون‌های متنوع و به انتخاب شرکت درخواست کننده انجام خواهد شد. آزمون‌هایی مانند تعیین توالی انتهای N و C، انگشت‌نگاری پپتیدی، آنالیز الگوی باندهای دی سولفیدی وآنالیز تغییرات پس از ترجمه (مانند فسفوریلازیسیون، گلیکوزیلاسیون، متیلاسیون و…) انجام می‌گردد. انتخاب این آزمون‌ها کاملاً به عهده خود درخواست کننده و با مشاوره تیم تخصصی خواهد بود. اما انتخاب شرایط مناسب جهت کسب اطلاعات دقیق‌تر الزامی می‌باشد. خلوص مناسب دارو، عدم وجود مواد تداخلی مانند غلظت بالای دترجنت‌ها و نمک‌ها، انتخاب حداقل سه بچ از دارو و یک نمونه استاندارد، انجام حداقل ۲ الی ۳ تکرار در انجام آزمون از عوامل بسیار تعیین کننده در این آزمون‌ها می‌باشد. این مطالعات، فرآیندی است جهت اطمینان از اینکه تغییر فرآیند تولید تاثیر نامطلوبی بر کیفیت، ایمنی یا کارایی یک محصول زیستی یا بیودارویی ندارد. طبق دستورالعمل مقایسه¬پذیری محصولات بیوتکنولوژیک/بیولوژی ICH Q5E، مطالعات مقایسه¬ای باید تایید تحلیلی را ارائه دهد که ماده دارویی یا محصول دارویی دارای ویژگی های کیفیتی بسیار مشابه قبل و بعد از تغییرات فرآیند تولید است. آزمون¬هایی مانند مطالعات ساختار اولیه، ثانویه و بالاتر ،تغییرات پس از ترجمه (PTM)،گلیکوزیلاسیون ،خواص فییزیکوشیمیایی،فعالیت زیستی ،ایمنی¬زایی و همچنین پروفایل¬های خلوص/ ناخالصی از جمله روش¬های مطالعات مقایسه پذیری می¬باشند.

سبد خرید
پیمایش به بالا