مشخصه یابی بانک های سلولی و ویروسی

Mammalian, Microbial and insect cell bank

آزمون‌های مشخصه یابی بانک­های سلولی به دلیل  تاثیر مستقیم نتایج آنها در سرنوشت داروی تولیدی، باید مطابق با دستورالعمل‌ های سازمان‌های نظارتی بین المللی (ICH ، FDA و WHO) و در سطح بهینه­ای از نظر کیفیت تجهیزات، مواد و روش و آنالیز انجام شوند. این آزمون‌ها به طور معمول برای نمونه‌های سلولی، (Master Cell Bank (MCB، Working Cell Bank (WCB) و (EoPCB) End of Production Cell Bank انجام می‌گیرد. در حال حاضر، شرکت لیوژن فارمد خدمات مشخصه یابی را برای بانک‌های سلولی جانوری (CHO, HEK،Vero ،BHK و SP2/0)، بانک‌های سلولی حشرات (High Five و SF9)، بانک‌های سلولی باکتریایی ( Escherichia coli ) و بانک‌های سلولی مخمر (Pichia Pastoris) راه اندازی نموده و در حال توسعه این خدمات می‌باشد. این خدمات همراه با گزارش کامل و گواهی آنالیز معتبر ارائه می‌شوند.

Viral Cell Bank Characterization

شرکت لیوژن فارمد خدمات مشخصه­یابی بانک‌های ویروسی را به دلیل اهمیت آنها در مهندسی ژنتیک و کاربرد شان در انتقال ژن با اهداف سلول درمانی و ژن درمانی، براساس دستورالعمل‌های بین المللی انجام داده و گواهی آنالیز معتبر ارائه می‌نماید. بانک­های ویروسی شامل Master Virus Bank(MVB) ، (Working Virus Bank(WVB و End-of-Production Virus Bank (EoPVB) می باشند.

علاوه بر خدمات فوق، لیوژن فارمد قادر است تا میزان بقایای ژنوم میزبان های ذکر شده (HCD) و همچنین میزبان کلستریدیوم  بوتولیوم را به شکل خدمات به مشتریان ارائه دهد.

خدمات مشخصه­یابی شامل آزمون­های تشخیص هویت ژنتیکی(Identity)، تشخیص آلودگی (Purity)،تشخیص پایداری ژنتیکی (Stability) و تشخیص آلودگی­های ویروسی(Viral Safety) می­باشد.

Mammalian, Insects and Viral Cell Bank Characterization

Identity

Mammalian and Insect Cell Bank

DNA Barcoding Analysis

DNA Fingerprinting

Species-Specific PCR/Real-Time PCR

 

Identity

Microbial Cell Bank

Determination of Cellular Morphology by the Gram Staining

Determination of Viability by the CFU

۱۶s rRNA

 

Identity

Virus Bank

Virus Titration by Real-Time PCR

Virus Identity by Species-Specific PCR/Real-Time PCR

 

                             Mammalian, Insects and Virus Cell Bank Characterization

 

Purity

Mammalian and Insect Cell Bank

Sterility) Bacteria and Fungi Contamination Detection)

Mycoplasma Contamination Detection (Real-time PCR, PCR)

Mycoplasma Contamination Detection (Culture method and Indicator cells)

Spiroplasma Contamination Detection (real-time PCR)*

Mycobacterium Contamination by PCR

Mycobacterium Contamination Detection by Culture

*این خدمت فقط برای بانک سلولی حشرات توصیه می­گردد.

 

Purity

Microbial Cell Bank

Detection of Lytic and Lysogenic Bacteriophage by Plaque Assay

 

                    Mammalian, Insects, Microbial and Virus Cell Bank Characterization

Stability

Genetic Stability Assessment

 

Transgene Insertion Copy number by qPCR

DNA/RNA Sequencing Analysis

Restriction Map Analysis

 

DNA/RNA Stability

Retention of Selectable Marker

Karyotyping

 

Mammalian, Insects and Virus Cell Bank Characterization

 

Viral Safety

Retrovirus Detection

Transmission Electron Microscopy (TEM)

Infectivity

Reverse Transcriptase Assay using PERT Assay

Reverse Transcriptase Assay using ELISA

Testing the Presence of Adventitious Viruses by In vivo Assay

Adult mice

Suckling mice

Embryonated eggs

Testing the Presence of Adventitious Viruses by In vitro Assay

۲۸-day In vitro Assay for Presence of Viral Contamination using 3 cell lines or more

۱۴-day In vitro Assay for Presence of Viral Contamination using 3 cell lines or more

 

Antibody Production Test

Mouse Antibody Production Test (MAP)

Hamster Antibody Production Test (HAP)

Rat Antibody Production Test (RAP)

Detection of Virus Contamination by q-PCR

Arbovirus

Noda Virus*

Bovine Viruses

Porcine Viruses

MMV Virus

Human Viruses

         

*این خدمت فقط برای بانک سلولی حشرات توصیه می­گردد.

مشخصه ­یابی سلول­های بنیادی

Stem cells characterization

امروزه سلول‌های بنیادی از جایگاه ویژه­ای در تحقیقات زیست فناوری پزشکی و مهندسی بافت برخوردار هستند. با توجه به کاربرد روز افزون آنها در درمان بیماری‌های مختلف و لزوم مشخصه­یابی آنها براساس روش‌های استاندارد، شرکت لیوژن فارمد خدمات مشخصه­یابی سلول‌های بنیادی را مطابق با دستورالعمل‌های سازمان‌های نظارتی بین المللی و همراه با گزارش کامل و گواهی آنالیز معتبر ارائه می‌نماید.

 

Functional Characterization of Stem Cells

Differentiation Potential (Osteogenesis, Chondrogenesis and Adipogenesis assay)

Surface Markers Evaluation

Cell Proliferation Assay

Purity (content of non-MSC populations/nonviable cells)

 

سبد خرید
پیمایش به بالا