همه‌گیری‌های بزرگی که بشر را در طول تاریخ درگیر کرده است!همه‌گیری‌های بزرگی که بشر را در طول تاریخ درگیر کرده است!
متاستاز مغزیمتاستاز مغزی
شناسایی یک مولکول مسدود کننده سلول های ایمنی در سرطان سینهشناسایی یک مولکول مسدود کننده سلول های ایمنی در سرطان سینه
هوش مصنوعی برای تشخیص سرطان کولورکتالهوش مصنوعی برای تشخیص سرطان کولورکتال
استراتژی جدیدی برای درمان سرطان با استفاده از مولکول های شبیه ساز دارواستراتژی جدیدی برای درمان سرطان با استفاده از مولکول های شبیه ساز دارو
درمانی جدید برای سرطان تهاجمیدرمانی جدید برای سرطان تهاجمی
گفت و گو با رامین فاضل مدیرعامل لیوژن فارمد و سیناکلونگفت و گو با رامین فاضل مدیرعامل لیوژن فارمد و سیناکلون
تشخیص عفونت با بازخوانی الکتریکی سریع و دستیتشخیص عفونت با بازخوانی الکتریکی سریع و دستی
برای پیشگیری از هپاتیت ویروسی چه باید کرد؟برای پیشگیری از هپاتیت ویروسی چه باید کرد؟
بازدید دکتر ستاری از مجموعه لیوکلون در پارک علم و فناوری پردیسبازدید دکتر ستاری از مجموعه لیوکلون در پارک علم و فناوری پردیس
پروفسور هاروی لودیش، نویسنده اصلی کتاب لودیشپروفسور هاروی لودیش، نویسنده اصلی کتاب لودیش
پاسخ سیستم ایمنی به ویروس کروناپاسخ سیستم ایمنی به ویروس کرونا
منبع تغذیه سلول های کشنده طبیعی یافت شد
دکتر مصطفی رونقی از زیست شناسان موفق ایرانی
گرافن، ماده ای شگفت انگیز برای تشخیص سریع COVID-19
روزنامه جام جم کنترل کیفیت داروهای نوترکیب با لیوژن فارمِد
بررسی کارایی اکوسیستم میکروبی در مبارزه علیهSARS-CoV-2
تمامی حقوق سایت محفوظ است 2021 © Livogen Pharmed