بیوانفورماتیک

• خدمات بیوانفورماتیک شرکت لیوژن فارمد، مشاوره و خدمات بیوانفورماتیک را به صورت تحلیل داده¬های کلان زیستی، حل مسائل بهینه¬سازی، طراحی محصولات و فرآیندهای زیست فناوری به صورت silico- in و مشاوره ارائه می دهد. • بیوانفورماتیک ژن o جستجوی توالی ژن (پایگاه¬های داده) o هم¬ردیفی/ هم¬ترازی o تعیین ساختار RNA o آنالیز i RNA، هدف برای miRNA، طراحی miRNA o تحلیل داده سکانس  سکانس ۱۶S rRNA یا ریبوتایپینگ  سکانس NGS (GWAS) شبکه ژنی در خدمات بیوانفورماتیک ژن، بررسی ژن¬ها در پایگاه داده از نظر محتوالی توالی و همچنین ساختار فضایی آن ها بررسی می¬شود. اسیدهای نوکلئیک در سطوح مختلف ژنومی و ترنسکریپتومی بررسی می¬شوند تا پژوهشگران دید روشنی نسبت به اطلاعات و ساختار آن¬ها داشته باشند. داده¬های کلان ژنومی نظیر داده¬های توالی یابی نسل جدید و داده های پروفایل ریبوتایپینگ نیز در لیوژن فارمد آنالیز و تحلیل شده و در پایپ لاین های قدرتمند و استاندارد شده بررسی می¬شوند. • بیوانفورماتیک پروتئین o تعیین ساختار سه بعدی (ساختار دوم و سوم) o Alpha fold o مهندسی پروتئین o پیدا کردن جایگاه فعال o طراحی لیگاند o داکینگ o دینامیک مولکولی o طراحی دارو و طراحی واکسن بیو انفورماتیک: از ساختار تا عملکرد عملکرد و ساختار پروتئین¬ها و ماشین¬های مولکولی، با کاربردهایی نظیر مهندسی پروتئین به روش in-silico، طراحی دارو و واکسن، آنالیزهای ساختاری، برهمکنش¬های پروتئین-پروتئین و غیره، در پنل خدمات بیوانفورماتیک مجموعه لیوژن فارمد به پژوهشگران این حوزه عرضه می¬شوند. استفاده از هوش مصنوعی و جدیدترین الگوریتم¬های محاسباتی و سرورهای قدرتمند، امکان تعریف پروژه¬های گوناگونی را به مشتریان لیوژن فارمد می¬دهد. • زیست شناسی سامانه¬ای o مدلسازی سیستم¬های زیستی o مهندسی متابولیک • COMSOL و MATLAB • برنامه نویسی R و Python با استفاده از زبان¬های مختلف برنامه نویسی، ماژول های آماده و داده ساختارهای گوناگون، امکان پیاده¬سازی مدلسازی سیستم¬های زیستی و نیز در پنل خدمات بیوانفورماتیک مجموعه لیوژن فارمد فراهم شده است. مدلسازی رشد تومور، مدلسازی آشوب، مدل¬های شبکه های متابولیک و مکانیک سیالات محاسباتی در زیست شناسی، از جمله خدمات لیوژن فارمد هستند.

سبد خرید
پیمایش به بالا