نوشته‌ها

بومیکس، مربی، تجربه شتابدهنده بومیکس از نگاه مربیان دوره‌ی اول (قسمت چهارم)

گفتگو با :

دکتر رضا زعفریان : عضو هیئت علمی دانشگاه / مشاور و فعال کارآفرینی
مهندس محمد صفاریون : معاون کیفیت آریوژن فارمد
دکتر حمیده آقاجانی : معاون تولید آریوژن فارمد
سارا داریان : دانشجوی دکترا کارآفرینی / مدرس و مشاور کارآفرینی
دکتر سیاوش احمدی نوربخش : مدرس ارشد و مشاور کمیته ملی اخلاق – متخصص جراحی دامپزشکی
دکتر امیر نیکوصفت : مدیر عامل کامیار کارن البرز / مشاور کارآفرینی
فیروزه طبیب زاده : دانشجوی دکتری کارآفرینی / مدرس و مشاور کارآفرینی

کلاس مهندسی ژنتیک در سال 2060 میلادی😂🤦‍♂️😄 آینده مهندسی ژنتیک شما فکر می کنید در آینده کلاس های مهندسی ژنتیک به چه صورت خواهد شد؟⁉️ بیوتکنولوژی در واقع استفاده از موجودات زنده یا اجزای آن ها (از طریق دستکاری ژنتیکی شده و...) به منظور تولید محصولات مفید است. امیدواری های زیادی وجود دارد که بیوتکنولوژی بتواند مشکلات بزرگ در حوزه های پزشکی، محیط زیست،کشاورزی، انرژی و نظامی را حل کند. اما در کنار این خوبی ها، نگرانی های زیادی در مورد خطرات این حوزه علمی به علت اشتباهات دانشمندان یا برنامه های هدفمند از سوی سازمانی جنایی یا تروریستی برای ایجاد اثرات ویران کننده وجود دارد.

کلاس مهندسی ژنتیک در سال 2060 میلادی😂🤦‍♂️😄

شما فکر می کنید در آینده کلاس های مهندسی ژنتیک به چه صورت خواهد شد؟ کامنت بزارید

بیوتکنولوژی در واقع استفاده از موجودات زنده یا اجزای آن ها (از طریق دستکاری ژنتیکی شده و…) به منظور تولید محصولات مفید است. امیدواری های زیادی وجود دارد که بیوتکنولوژی بتواند مشکلات بزرگ در حوزه های پزشکی، محیط زیست،کشاورزی، انرژی و نظامی را حل کند.
اما در کنار این خوبی ها، نگرانی های زیادی در مورد خطرات این حوزه علمی به علت اشتباهات دانشمندان یا برنامه های هدفمند از سوی سازمانی جنایی یا تروریستی برای ایجاد اثرات ویران کننده وجود دارد.

کلاس مهندسی ژنتیک در سال 2060 میلادی😂🤦‍♂️😄  شما فکر می کنید در آینده کلاس های مهندسی ژنتیک به چه صورت خواهد شد؟⁉️   بیوتکنولوژی در واقع استفاده از موجودات زنده یا اجزای آن ها (از طریق دستکاری ژنتیکی شده و...) به منظور تولید محصولات مفید است. امیدواری های زیادی وجود دارد که بیوتکنولوژی بتواند مشکلات بزرگ در حوزه های پزشکی، محیط زیست،کشاورزی، انرژی و نظامی را حل کند. اما در کنار این خوبی ها، نگرانی های زیادی در مورد خطرات این حوزه علمی به علت اشتباهات دانشمندان یا برنامه های هدفمند از سوی سازمانی جنایی یا تروریستی برای ایجاد اثرات ویران کننده وجود دارد.
کلاس مهندسی ژنتیک در سال 2060 میلادی😂🤦‍♂️😄