پیش بینی و شبیه سازی پاندمی کووید 19 سروش ستاره ، رامین فاضل و سایر اعضای تیم کرونا شرکت لیوژن فارمد

گزارش شماره 11- 5 خرداد 1399
سروش ستاره، رامین فاضل و سایر اعضای تیم کرونا شرکت لیوژن فارمد

بر اساس مدلسازی های انجام شده، طبق سناریوی بیشتر محتمل، هفته آینده در ایران، احتمالا 12100 مورد جدید ابتلای قطعی به کووید 19 شناسایی خواهد شد که از این تعداد، احتمالا وضعیت 400 نفر دیگر وخیم شده یا فوت خواهند شد.

مدلسازی های انجام شده به وسیله یادگیری ژرف، احتمال وقوع یک سناریو را از سایر سناریو ها بیشتر می داند.

این سناریو نشان دهنده اتمام پیک حال حاضر می باشد.

مدلسازی های انجام شده به وسیله یادگیری ژرف، احتمال وقوع یک سناریو را از سایر سناریو ها بیشتر می داند. این سناریو نشان دهنده اتمام پیک حال حاضر می باشد.
مدلسازی های انجام شده به وسیله یادگیری ژرف، احتمال وقوع یک سناریو را از سایر سناریو ها بیشتر می داند. این سناریو نشان دهنده اتمام پیک حال حاضر می باشد.

پیشبینی های دراز مدت با استفاده از تکنیک شبکه عصبی اتو-رگرسیو غیرخطی به همراه داده های خارجی صورت گرفته است. بر اساس این تکنیک، مشابهت روند شیوع کووید 19 با سندرم حاد تنفسی (سارس)، به عنوان داده های خارجی در نظر گرفته شده است. مدل طراحی شده به کمک تکنیک شبکه عصبی اتو- رگرسیو غیرخطی برای روند شیوع و موارد ابتلای جدید در جهان. 88 درصد داده ها برای یادگیری مدل به روش بیز و 12 درصد دیگر برای آزمودن مدل استفاده شده است. نمودار خطا در قسمت پایین قابل مشاهده است.

مدل طراحی شده به کمک تکنیک شبکه عصبی اتو-رگرسیو غیرخطی برای روند شیوع و موارد ابتلای جدید در جهان. 80 درصد داده ها برای یادگیری مدل به روش لاوندر- مارکوارد، 10 درصد داده ها برای اعتبارسنجی و 10 درصد دیگر برای آزمودن مدل استفاده شده است. نمودار خطا در قسمت پایین قابل مشاهده است.

پیشبینی های دراز مدت با استفاده از تکنیک شبکه عصبی اتو-رگرسیو غیرخطی به همراه داده های خارجی صورت گرفته است. بر اساس این تکنیک، مشابهت روند شیوع کووید 19 با سندرم حاد تنفسی (سارس)، به عنوان داده های خارجی در نظر گرفته شده است. مدل طراحی شده به کمک تکنیک شبکه عصبی اتو- رگرسیو غیرخطی برای روند شیوع و موارد ابتلای جدید در جهان. 88 درصد داده ها برای یادگیری مدل به روش بیز و 12 درصد دیگر برای آزمودن مدل استفاده شده است. نمودار خطا در قسمت پایین قابل مشاهده است.
پیشبینی های دراز مدت با استفاده از تکنیک شبکه عصبی اتو-رگرسیو غیرخطی به همراه داده های خارجی صورت گرفته است.

تاکنون اطلاعات کامل و دقیقی از روند و الگوی شیوع بیماری، بر اساس پیشبینی های آماری و به کمک تکنیک های مدلسازی (در حوزه های یادگیری ماشین و یادگیری ژرف) ارائه دادیم. اما در مقطع حساس کنونی، تاثیر عواملی نظیر تردد حداقلی، در خانه ماندن، تعابیری از قرنطینه و سرعت رفع محدودیت ها بیش از هر زمان دیگری احساس شده و سرنوشت شیوع کووید 19 را در کشورمان ایران تعیین می کند، لازم است در پیشبینی های خود این عوامل را نیز در نظر بگیریم.

از این پس سعی خواهد شد تا بیشتر تمرکز بر روی آمار کشورمان باشد. به همین دلیل در گزارش های آتی شبیه سازی ها صرفا برای مبتلایان ایران انجام خواهد شد.

به همین منظور از یک روش شبیه سازی مشابه با دنیای واقعی استفاده کردیم. به این ترتیب روند شیوع بر اساس پارامتر های زیر و بر بستر سیمولیتیس در برنامه متلب شبیه سازی کردیم:تعداد بیماران فعال: تقریبا 20 هزار بیمارضریب سرایت پایه: 1.25طول دوره بیماری: 5 روزدرصد کشندگی: تقریبا 7 درصدحداقل فاصله لازم برای سرایت: 1 مترمدت زمان اعمال محدودیت های اجباری رفت و آمد: 25 روز (25 اسفند ماه 1398 الی 20 فروردین ماه 1399)مدت زمان برداشتن پله پله محدودیت ها: 30 روز (25 فروردین ماه الی 25 اردیبهشت ماه)درصد افراد ایزوله شده و در خانه مانده: 10 درصد کل جمعیت

تاکنون اطلاعات کامل و دقیقی از روند و الگوی شیوع بیماری، بر اساس پیشبینی های آماری و به کمک تکنیک های مدلسازی (در حوزه های یادگیری ماشین و یادگیری ژرف) ارائه دادیم. اما در مقطع حساس کنونی، تاثیر عواملی نظیر تردد حداقلی، در خانه ماندن، تعابیری از قرنطینه و سرعت رفع محدودیت ها بیش از هر زمان دیگری احساس شده و سرنوشت شیوع کووید 19 را در کشورمان ایران تعیین می کند، لازم است در پیشبینی های خود این عوامل را نیز در نظر بگیریم. از این پس سعی خواهد شد تا بیشتر تمرکز بر روی آمار کشورمان باشد. به همین دلیل در گزارش های آتی شبیه سازی ها صرفا برای مبتلایان ایران انجام خواهد شد. به همین منظور از یک روش شبیه سازی مشابه با دنیای واقعی استفاده کردیم. به این ترتیب روند شیوع بر اساس پارامتر های زیر و بر بستر سیمولیتیس در برنامه متلب شبیه سازی کردیم:  تعداد بیماران فعال: تقریبا 20 هزار بیمار ضریب سرایت پایه: 1.25 طول دوره بیماری: 5 روز درصد کشندگی: تقریبا 7 درصد حداقل فاصله لازم برای سرایت: 1 متر مدت زمان اعمال محدودیت های اجباری رفت و آمد: 25 روز (25 اسفند ماه 1398 الی 20 فروردین ماه 1399) مدت زمان برداشتن پله پله محدودیت ها: 30 روز (25 فروردین ماه الی 25 اردیبهشت ماه) درصد افراد ایزوله شده و در خانه مانده: 10 درصد کل جمعیت
تاکنون اطلاعات کامل و دقیقی از روند و الگوی شیوع بیماری، بر اساس پیشبینی های آماری و به کمک تکنیک های مدلسازی (در حوزه های یادگیری ماشین و یادگیری ژرف) ارائه دادیم.

سناریوی بدبینانه: هیچگونه محدودیت + عدم رعایت نکات بهداشتی از سوی مردم

بر اساس این سناریو در مدت زمان 18 ماه، 3 میلیون نفر به صورت تجمعی در ایران به این بیماری مبتلا خواهند شد که 200 هزار نفر جان خود را از دست می دهند.

این سناریو در صورت رفع ناگهانی محدودیت ها به صورت کامل و عدم رعایت نکات بهداشتی از سوی مردم رخ خواهد داد. بدیهی است که کرونا به طور کامل از میان ما نرفته و مبارزه با بیماری ادامه دارد.

سناریوی بدبینانه: هیچگونه محدودیت + عدم رعایت نکات بهداشتی از سوی مردم  بر اساس این سناریو در مدت زمان 18 ماه، 3 میلیون نفر به صورت تجمعی در ایران به این بیماری مبتلا خواهند شد که 200 هزار نفر جان خود را از دست می دهند. این سناریو در صورت رفع ناگهانی محدودیت ها به صورت کامل و عدم رعایت نکات بهداشتی از سوی مردم رخ خواهد داد. بدیهی است که کرونا به طور کامل از میان ما نرفته و مبارزه با بیماری ادامه دارد.
سناریوی بدبینانه: هیچگونه محدودیت + عدم رعایت نکات بهداشتی از سوی مردم

سناریوی میانه رو: هیچگونه محدودیت + رعایت نکات بهداشتی از سوی مردم

بر اساس این سناریو بیماری رخ خواهد داد و به طور کلی 1 میلیون بیمار در ایران به کووید 19 مبتلا می شوند که از این 100 هزار نفر جان خود را از دست می دهند.

بر اساس این سناریو ضریب سرایت پایه به علت برداشتن ناگهانی محدودیت ها و سرعت عادی شدن شرایط، پیک دیگری در انتظار مبتلایان خواهد بود. اما احتمال وقوع این سناریو به مراتب کمتر از سناریوی بیشتر محتمل می باشد.

سناریوی میانه رو: هیچگونه محدودیت + رعایت نکات بهداشتی از سوی مردم  بر اساس این سناریو بیماری رخ خواهد داد و به طور کلی 1 میلیون بیمار در ایران به کووید 19 مبتلا می شوند که از این 100 هزار نفر جان خود را از دست می دهند. بر اساس این سناریو ضریب سرایت پایه به علت برداشتن ناگهانی محدودیت ها و سرعت عادی شدن شرایط، پیک دیگری در انتظار مبتلایان خواهد بود. اما احتمال وقوع این سناریو به مراتب کمتر از سناریوی بیشتر محتمل می باشد.
سناریوی میانه رو: هیچگونه محدودیت + رعایت نکات بهداشتی از سوی مردم

سناریوی بیشتر محتمل: رفع تدریجی محدودیت ها + عدم رعایت کامل نکات بهداشتی از سوی مردم

بر اساس این سناریو، بیماری تا اواخر خرداد ماه به پایان خواهد رسید و تا زمان پایان بیماری 144 هزار مورد ابتلا و 12 هزار و 500 مورد مرگ در ایران رخ خواهد داد.

در جریان این سناریو، مردم به طور کامل نکات بهداشتی را رعایت نمی کنند. شعاع انتقال 1 متر در نظر گرفته شده و ضریب سرایت پایه نیز برابر 1.25 در نظر گرفته شده است.

سناریوی بیشتر محتمل: رفع تدریجی محدودیت ها + عدم رعایت کامل نکات بهداشتی از سوی مردم  بر اساس این سناریو، بیماری تا اواخر خرداد ماه به پایان خواهد رسید و تا زمان پایان بیماری 144 هزار مورد ابتلا و 12 هزار و 500 مورد مرگ در ایران رخ خواهد داد. در جریان این سناریو، مردم به طور کامل نکات بهداشتی را رعایت نمی کنند. شعاع انتقال 1 متر در نظر گرفته شده و ضریب سرایت پایه نیز برابر 1.25 در نظر گرفته شده است.
سناریوی بیشتر محتمل: رفع تدریجی محدودیت ها + عدم رعایت کامل نکات بهداشتی از سوی مردم

سناریوی خوشبینانه: رفع تدریجی محدودیت ها + رعایت نکات بهداشتی از سوی مردم

این سناریو در صورت رعایت بیشتر از سوی مردم و رفع محدودیت ها به صورت کاملا آهسته ممکن بود اتفاق بیافتد و امروزه از اعتبار ساقط است. رخ داد این سناریو دیگر از احتمالی برخوردار نبوده و صرفا به علت آگاهی ذکر شده است.

سناریوی خوشبینانه: رفع تدریجی محدودیت ها + رعایت نکات بهداشتی از سوی مردم این سناریو در صورت رعایت بیشتر از سوی مردم و رفع محدودیت ها به صورت کاملا آهسته ممکن بود اتفاق بیافتد و امروزه از اعتبار ساقط است. رخ داد این سناریو دیگر از احتمالی برخوردار نبوده و صرفا به علت آگاهی ذکر شده است.
سناریوی خوشبینانه: رفع تدریجی محدودیت ها + رعایت نکات بهداشتی از سوی مردم

جمع بندی سناریو ها؛ چه رخ می دهد؟

سناریوی بیشتر محتمل. بر اساس این سناریو، بیماری تا اواخر خرداد ماه به پایان خواهد رسید و تا زمان پایان بیماری 144 هزار مورد ابتلا و 10 هزار و 500 مورد مرگ در ایران رخ خواهد داد. این سناریو در صورت رفع تدریجی محدودیت ها و عدم رعایت کامل نکات بهداشتی (میانه رو بودن جمعیت در این موضوع) رخ خواهد داد.

سناریوی خوشبینانه. بر اساس این سناریو بیماری در پایان خرداد ماه به پایان خواهد رسید و تا آن مدت به صورت تجمعی 120 هزار بیمار به صورت تجمعی به کووید 19 مبتلا و از این تعداد 8 هزار نفر جان خود را از دست می دهند. این سناریو در صورت رفع تدریجی محدودیت ها و رعایت حداکثری نکات بهداشتی از سوی مردم رخ خواهد داد.

سناریوی میانه رو. بر اساس این سناریو در مدت زمان 6 ماه، پیک اصلی بیماری رخ خواهد داد و به طور کلی 1 میلیون بیمار در ایران به کووید 19 مبتلا می شوند که از این 100 هزار نفر جان خود را از دست می دهند. این سناریو در صورت رفع سریع محدودیت ها و میانه رو بودن مردم در رعایت نکات بهداشتی رخ خواهد داد.

سناریوی بدبینانه. بر اساس این سناریو در مدت زمان 18 ماه، 3 میلیون نفر به صورت تجمعی در ایران به این بیماری مبتلا خواهند شد که 200 هزار نفر جان خود را از دست می دهند. این سناریو در صورت رفع ناگهانی محدودیت ها

به صورت کامل و عدم رعایت نکات بهداشتی از سوی مردم رخ خواهد داد.

تاکنون اطلاعات کامل و دقیقی از روند و الگوی شیوع بیماری، بر اساس پیشبینی های آماری و به کمک تکنیک های مدلسازی (در حوزه های یادگیری ماشین و یادگیری ژرف) ارائه دادیم. اما در مقطع حساس کنونی، تاثیر عواملی نظیر تردد حداقلی، در خانه ماندن، تعابیری از قرنطینه و سرعت رفع محدودیت ها بیش از هر زمان دیگری احساس شده و سرنوشت شیوع کووید 19 را در کشورمان ایران تعیین می کند، لازم است در پیشبینی های خود این عوامل را نیز در نظر بگیریم. از این پس سعی خواهد شد تا بیشتر تمرکز بر روی آمار کشورمان باشد. به همین دلیل در گزارش های آتی شبیه سازی ها صرفا برای مبتلایان ایران انجام خواهد شد. به همین منظور از یک روش شبیه سازی مشابه با دنیای واقعی استفاده کردیم. به این ترتیب روند شیوع بر اساس پارامتر های زیر و بر بستر سیمولیتیس در برنامه متلب شبیه سازی کردیم: تعداد بیماران فعال: تقریبا 20 هزار بیمار ضریب سرایت پایه: 1.25 طول دوره بیماری: 5 روز درصد کشندگی: تقریبا 7 درصد حداقل فاصله لازم برای سرایت: 1 متر مدت زمان اعمال محدودیت های اجباری رفت و آمد: 25 روز (25 اسفند ماه 1398 الی 20 فروردین ماه 1399) مدت زمان برداشتن پله پله محدودیت ها: 30 روز (25 فروردین ماه الی 25 اردیبهشت ماه) درصد افراد ایزوله شده و در خانه مانده: 10 درصد کل جمعیت
تاکنون اطلاعات کامل و دقیقی از روند و الگوی شیوع بیماری، بر اساس پیشبینی های آماری و به کمک تکنیک های مدلسازی (در حوزه های یادگیری ماشین و یادگیری ژرف) ارائه دادیم.

محققان دانشگاه Cardiff انگلستان نوع جدیدی از سلول های کشنده T را کشف کرده اند که امید های جدیدی برای درمان سرطان ایجاد کرده است. این نوع سلول T مجهز به نوع گیرنده جدیدی است که بیشتر انواع سلول های سرطان انسان را شناسایی میکند و سایر سلول ها را سالم نگه میدارد. این نوع گیرنده، یک نوع مولکول موجود بر سطح طیف وسیعی از سلول های سرطانی را شناسایی میکند. این مولکول که پروتئین MR1 نام دارد بر روی سلول های طبیعی بدن نیز وجود دارد اما این سلول T توانایی تشخیص بین سلول سالم و سرطانی را دارد. برای ارزیابی توانایی درمانی این سلول، دو بیمار دارای سرطان ملانوما با درجه چهارم متاستاز تحت درمان قرار گرفتند. محققان نشان دادند نه تنها سلول های سرطانی خود بیماران از بین رفت، بلکه سلول های سرطانی دیگر بیماران در آزمایشگاه بدون توجه به HLA بیمار، تخریب شد.

محققان دانشگاه Cardiff انگلستان نوع جدیدی از سلول های کشنده T را کشف کرده اند که امید های جدیدی برای درمان سرطان ایجاد کرده است. این نوع سلول T مجهز به نوع گیرنده جدیدی است که بیشتر انواع سلول های سرطان انسان را شناسایی میکند و سایر سلول ها را سالم نگه میدارد.
این نوع گیرنده، یک نوع مولکول موجود بر سطح طیف وسیعی از سلول های سرطانی را شناسایی میکند. این مولکول که پروتئین MR1 نام دارد بر روی سلول های طبیعی بدن نیز وجود دارد اما این سلول T توانایی تشخیص بین سلول سالم و سرطانی را دارد.
برای ارزیابی توانایی درمانی این سلول، دو بیمار دارای سرطان ملانوما با درجه چهارم متاستاز تحت درمان قرار گرفتند. محققان نشان دادند نه تنها سلول های سرطانی خود بیماران از بین رفت، بلکه سلول های سرطانی دیگر بیماران در آزمایشگاه بدون توجه به HLA بیمار، تخریب شد.

محققان دانشگاه Cardiff انگلستان نوع جدیدی از سلول های کشنده T را کشف کرده اند که امید های جدیدی برای درمان سرطان ایجاد کرده است. این نوع سلول T مجهز به نوع گیرنده جدیدی است که بیشتر انواع سلول های سرطان انسان را شناسایی میکند و سایر سلول ها را سالم نگه میدارد. این نوع گیرنده، یک نوع مولکول موجود بر سطح طیف وسیعی از سلول های سرطانی را شناسایی میکند. این مولکول که پروتئین MR1 نام دارد بر روی سلول های طبیعی بدن نیز وجود دارد اما این سلول T توانایی تشخیص بین سلول سالم و سرطانی را دارد. برای ارزیابی توانایی درمانی این سلول، دو بیمار دارای سرطان ملانوما با درجه چهارم متاستاز تحت درمان قرار گرفتند. محققان نشان دادند نه تنها سلول های سرطانی خود بیماران از بین رفت، بلکه سلول های سرطانی دیگر بیماران در آزمایشگاه بدون توجه به HLA بیمار، تخریب شد.
کشف نوع جدیدی از سلول های T چشم انداز درمان جهانی سرطان را ارتقاء داد
اعمال قرنطینه برای کروناویروس چطور باعث متوقف شدن مسیر شیوع آنفولانزا شد به نظر می رسد اعمال قرنطینه ، رعایت فاصله اجتماعی و همچنین افزایش رعایت بهداشت فردی با هدف کم تر کردن سرعت گسترش کروناویروس، باعث شده است که فصل همه گیری آنفولانزا در نیمکره شمالی حدود 6 هفته کوتاه تر شود. سالیانه در جهان بین 290000-650000 نفر در فصل آنفولانزا جان خودشون رو از دست می دهند که کوتاه شدن فصل آنفولانزا امسال باعث شده که ده ها هزار نفر از مرگ بر اثر این بیماری نجات پیدا کنند.

به نظر می رسد اعمال قرنطینه ، رعایت فاصله اجتماعی و همچنین افزایش رعایت بهداشت فردی با هدف کم تر کردن سرعت گسترش کروناویروس، باعث شده است که فصل همه گیری آنفولانزا در نیمکره شمالی حدود 6 هفته کوتاه تر شود. سالیانه در جهان بین 290000-650000 نفر در فصل آنفولانزا جان خودشان رو از دست می دهند که کوتاه شدن فصل آنفولانزا امسال باعث شده که ده ها هزار نفر از مرگ بر اثر این بیماری نجات پیدا کنند. نمونه های مبتلا به آنفولانزای فصلی معمولا در ماه فبریه به حداکثر تعداد می رسند و آخرین نمونه های مبتلا در اواخر ماه می رویت می شوند. امسال، افت چشم گیری در تعداد نمونه های آنفولانزای تایید شده در آزمایشگاه در اوایل ماه آوریل یعنی چند هفته بعد از اعلام همه گیری جهانی کروناویروس، مشاهده شد.

اعمال قرنطینه برای کروناویروس چطور باعث متوقف شدن مسیر شیوع آنفولانزا شد به نظر می رسد اعمال قرنطینه ، رعایت فاصله اجتماعی و همچنین افزایش رعایت بهداشت فردی با هدف کم تر کردن سرعت گسترش کروناویروس، باعث شده است که فصل همه گیری آنفولانزا در نیمکره شمالی حدود 6 هفته کوتاه تر شود. سالیانه در جهان بین 290000-650000 نفر در فصل آنفولانزا جان خودشون رو از دست می دهند که کوتاه شدن فصل آنفولانزا امسال باعث شده که ده ها هزار نفر از مرگ بر اثر این بیماری نجات پیدا کنند.
اعمال قرنطینه برای کروناویروس چطور باعث متوقف شدن مسیر شیوع آنفولانزا شد

از عوامل دیگری که می توانسته است باعث کم شدن این آمار شده باشد عدم مراجعه بیماران به کلینیک ها در نتیجه قرنطینه خانگی و درج نشدن آمار آن ها در آمار کلی است.

نویسنده : مهرداد پیران

رفرنس

😁🦠😅💉😂🧪 هیچ وقت ما خانومارو با #کرونا #تهدید نکنید چون خودمون ویروسی داریم بنام غُرُنا که تا حالا میلیونها مَرد رو به کام مرگ کشانده .. 🔫 😎 ⛳️ دکترا و دخترایِ وفادارِ #لیوژن_فارمد که بدونِ وجود، دَرک و همکاریِ هَر یک از شماها! این دستاوردها و لذتِ تشخیصِ راه سلامتی به مَردُم، هیچ معنایی نداشت... 💪

😁🦠😅💉😂🧪
هیچ وقت ما خانومارو با کرونا تهدید نکنید

چون خودمون ویروسی داریم بنام غُرُنا
که تا حالا میلیونها مَرد رو به کام مرگ کشانده ..
🔫 😎

⛳️ دکترا و دخترایِ وفادارِ لیوژن فارمد که بدونِ وجود، دَرک و همکاریِ هَر یک از شماها! این دستاوردها و لذتِ تشخیصِ راه سلامتی به مَردُم، هیچ معنایی نداشت… 💪

😁🦠😅💉😂🧪 هیچ وقت ما خانومارو با #کرونا #تهدید نکنید  چون خودمون ویروسی داریم بنام غُرُنا که تا حالا میلیونها مَرد رو به کام مرگ کشانده  ..  🔫  😎  ⛳️ دکترا و دخترایِ وفادارِ #لیوژن_فارمد که بدونِ وجود، دَرک و همکاریِ هَر یک از شماها! این دستاوردها و لذتِ تشخیصِ راه سلامتی به مَردُم، هیچ معنایی نداشت... 💪
دکترا و دخترایِ وفادارِ #لیوژن_فارمد که بدونِ وجود، دَرک و همکاریِ هَر یک از شماها! این دستاوردها و لذتِ تشخیصِ راه سلامتی به مَردُم، هیچ معنایی نداشت… 💪
قوی و عضلانی شوید حتی با رژیم پر چرب ژن درمانی روی موش ها باعث شد که هم میزان زیادی وزن کم کننند و هم بدن ماهیچه ای و عضلانی داشته باشند محققان پزشکی دانشگاه واشنگتن برای کاهش درد و بهبود آرتروزکه یکی از علل ان چاقی و نداشتن عضله است با ژن در مانی روی موش پی بردند که از این طریق میتوان هم میزان زیادی وزن کم کرد و هم باعث ایجاد عضلات حجیم و قدرت مند شد و فرد دچار آرتروز که توان ورزش را ندارد حال میتواند به فعالیت خود بدون درد ادامه دهد هنگام تغذیه رژیم غذایی پرچرب (HFD). حیوانات با توجه به ویروس وابسته به ویروس آدنو (AAV) که رمزگذاری ژن برای فولیستاتین بود نیز نسبت به درد ناشی از آرتروز حساسیت کمتری داشتند و فواید قلبی عروقی را نشان دادند. این تیم پیشنهاد کرد که رویکرد ژن درمانی آنها ممکن است منجر به ایجاد استراتژیهای جدید درمانی OA شود ، به طور بالقوه برای چاقی و شرایط متابولیک مرتبط با آن و اختلالات هدر رفت ماهیچه ها نیز هست .

ژن درمانی روی موش ها باعث شد که هم میزان زیادی وزن کم کنند و هم بدن ماهیچه ای و عضلانی داشته باشند.


محققان پزشکی دانشگاه واشنگتن برای کاهش درد و بهبود آرتروز که یکی از علل آن چاقی و نداشتن عضله است با ژن در مانی روی موش پی بردند که از این طریق میتوان هم میزان زیادی وزن کم کرد و هم باعث ایجاد عضلات حجیم و قدرت مند شد و فرد دچار آرتروز که توان ورزش را ندارد حال میتواند هنگام تغذیه رژیم غذایی پرچرب به فعالیت خود بدون درد ادامه دهد.

حیوانات با توجه به ویروس وابسته به آدنوویروس (AAV) که رمزگذاری ژن برای فولیستاتین بود نیز نسبت به درد ناشی از آرتروز حساسیت کمتری داشتند و فواید قلبی عروقی را نشان دادند. این تیم پیشنهاد کرد که رویکرد ژن درمانی آنها ممکن است منجر به ایجاد استراتژیهای جدید درمانی OA شود ، به طور بالقوه برای چاقی و شرایط متابولیک مرتبط با آن و اختلالات هدر رفت ماهیچه ها نیز هست .

قوی و عضلانی شوید حتی با رژیم پر چرب ژن درمانی روی موش ها باعث شد که هم میزان زیادی وزن کم کننند و هم بدن ماهیچه ای و عضلانی داشته باشند محققان پزشکی دانشگاه واشنگتن برای کاهش درد و بهبود آرتروزکه یکی از علل ان چاقی و نداشتن عضله است با ژن در مانی روی موش پی بردند که از این طریق میتوان هم میزان زیادی وزن کم کرد و هم باعث ایجاد عضلات حجیم و قدرت مند شد و فرد دچار آرتروز که توان ورزش را ندارد حال میتواند به فعالیت خود بدون درد ادامه دهد هنگام تغذیه رژیم غذایی پرچرب (HFD). حیوانات با توجه به ویروس وابسته به ویروس آدنو (AAV) که رمزگذاری ژن برای فولیستاتین بود نیز نسبت به درد ناشی از آرتروز حساسیت کمتری داشتند و فواید قلبی عروقی را نشان دادند. این تیم پیشنهاد کرد که رویکرد ژن درمانی آنها ممکن است منجر به ایجاد استراتژیهای جدید درمانی OA شود ، به طور بالقوه برای چاقی و شرایط متابولیک مرتبط با آن و اختلالات هدر رفت ماهیچه ها نیز هست .
قوی و عضلانی شوید حتی با رژیم پر چرب

نویسنده : مریم عربلو

رفرنس

حساسیت مغز به انسولین در کاهش وزن و توزیع چربی بدن خدمات آزمایشگاهی

دانشمندان در آلمان دریافتند كه حساسیت مغز به انسولین می تواند هم در میزان كاهش وزن و هم در جایی كه چربی در بدن توزیع می شود تأثیر بگذارد. مطالعات طولانی مدت که توسط محققان در مرکز تحقیقات دیابت آلمان (DZD) ، هلمولتز زنتروم مونشن و بیمارستان دانشگاه توبینگن انجام شده ، نشان داد که اگر مغز فرد به حساسیت نسبت به انسولین واکنش نشان دهد ، می توان مقدار قابل توجهی وزن از دست دهد ، چربی زیر پوست ناسالم کاهش یافته و کاهش وزن در سالهای بعد حفظ می شود. اما اگر مغز فرد به انسولین کمی یا پاسخ ندهد ، به احتمال زیاد در ابتدای وزن نسبتاً کمتری را از دست می دهد و اضافه وزن را دوباره تجربه میکنند

 حساسیت مغز به انسولین در کاهش وزن و توزیع چربی بدن خدمات آزمایشگاهی
حساسیت مغز به انسولین در کاهش وزن و توزیع چربی بدن


نویسندگان نوشتند شواهد در حال افزایش وجود دارد که نشان می دهد مغز انسان یک ارگان حساس به انسولین دارد و همه مغز به طور مساوی به انسولین پاسخ نمی دهد. “تعداد قابل توجهی از مردم پاسخ انسولین ضعیف یا غایب را نشان می دهند ، مشاهده ای که اغلب به عنوان مقاومت انسولین در مغز گفته می شود.” مطالعات همچنین نشان داده اند كه انسولین مغز نقش اساسی در تنظیم رفتار و خوردن غذا دارد ، به این ترتیب كه “عمل انسولین مغز باعث تنظیم رفتار و خوردن غذا در بدن می شود.” .

نویسنده : مریم عربلو

رفرنس

اولین کیت مورد تایید FDA برای تشخیص سریع کووید 19 بر مبنای آنتی ژن ویروس SARS-CoV در تاریخ 8 می 2020، سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) برای اولین بار کیتی بر مبنای تشخیص آنتی ژن ویروس SARS-CoV را تایید کرد. این کیت که تحت عنوان Sofia 2 SARS Antigen FIA توسط شرکت Quidel Corp. تولید می شود، بر مبنای Lateral Flow Immunofluorescence Sandwich طراحی شده و قادر است به طور کیفی حضور یا عدم حضور آنتی ژن پروتئینی نوکلئوپلاسمید COVID-19 را در نمونه مورد آزمون تشخیص دهد.

در تاریخ 8 می 2020، سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) برای اولین بار کیتی بر مبنای تشخیص آنتی ژن ویروس SARS-CoV را تایید کرد. این کیت که تحت عنوان Sofia 2 SARS Antigen FIA توسط شرکت Quidel Corp. تولید می شود، بر مبنای Lateral Flow Immunofluorescence Sandwich طراحی شده و قادر است به طور کیفی حضور یا عدم حضور آنتی ژن پروتئینی نوکلئوپلاسمید COVID-19 را در نمونه مورد آزمون تشخیص دهد.

این کیت که در دسته محصولات Point of Care (POC) از FDA مجوز دریافت کرده شامل یک کاست برای قرار دادن نمونه به همراه کنترل های مثبت و منفی می باشد. این کاست بعد از قرار دادن نمونه و انجام برهمکنش های لازم توسط دستگاه خوانش تولیدی همین شرکت به نام Sofia 2 آنالیز شده و نتایج در مدت حدود 15 دقیقه مشخص می گردد.

با توجه به اینکه تست های مبتنی بر تشخیص آنتی ژن ویروس می توانند بیشتر از تست های مبتنی بر آنتی بادی در تشخیص اولیه بیماری موثر باشند، انتظار می رود که این نوع کیت ها در کنار کیت های مولکولی rRT-PCR با اقبال خوبی در بازار روبه رو شوند. با این حال، باید در نظر داشت که حساسیت بالاتر تست های مولکولی نسبت به سایر تست ها همچنان جایگاه آنها را به عنوان تست های استاندارد در شرایط فعلی تثبیت می نماید.

اولین کیت مورد تایید FDA برای تشخیص سریع کووید 19 بر مبنای آنتی ژن ویروس SARS-CoV در تاریخ 8 می 2020، سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) برای اولین بار کیتی بر مبنای تشخیص آنتی ژن ویروس SARS-CoV را تایید کرد. این کیت که تحت عنوان Sofia 2 SARS Antigen FIA توسط شرکت Quidel Corp. تولید می شود، بر مبنای Lateral Flow Immunofluorescence Sandwich طراحی شده و قادر است به طور کیفی حضور یا عدم حضور آنتی ژن پروتئینی نوکلئوپلاسمید COVID-19 را در نمونه مورد آزمون تشخیص دهد.
اولین کیت مورد تایید FDA برای تشخیص سریع کووید 19 بر مبنای آنتی ژن ویروس SARS-CoV

در سایت شرکت Quidel و نیز مطالب منتشر شده از این کیت در FDA اطلاعاتی درباره میزان حساسیت این کیت منتشر نشده و صرفا به ارائه نتایج آماری استفاده از کیت در بررسی نمونه های بالینی اکتفا شده است.

نویسسنده : مریم دانشپور

رفرنس

☑️ توصیه های FDA در دوران شیوع کرونا برای حیوانات خانگی سازمان غذا و دارو (FDA) توصیه هایی را برای صاحبان حیوانات اهلی در طی همه گیری های کروناویروس صادر کرده است و شیوه های فاصله گزاری اجتماعی را برای گربه ها و سگها ترغیب می کند. یک برگه حقوقی FDA از 30 آوریل نشان می دهد که حیوانات اهلی نباید با مردم یا حیوانات دیگر در خارج از خانواده نزدیک ارتباط برقرار کنند. در صورت امکان گربه ها باید در داخل خانه نگه داشته شوند و سگ ها را باید در قلاده نگه داشت که بتواند حداقل یک مترو نیم از سایر انسان ها و حیوانات فاصله داشته باشد.

سازمان غذا و دارو (FDA) توصیه هایی را برای صاحبان حیوانات اهلی در طی همه گیری های کروناویروس صادر کرده است و شیوه های فاصله گزاری اجتماعی را برای گربه ها و سگها ترغیب می کند.

یک برگه حقوقی FDA از 30 آوریل نشان می دهد که حیوانات اهلی نباید با مردم یا حیوانات دیگر در خارج از خانواده نزدیک ارتباط برقرار کنند. در صورت امکان گربه ها باید در داخل خانه نگه داشته شوند و سگ ها را باید در قلاده نگه داشت که بتواند حداقل یک مترو نیم از سایر انسان ها و حیوانات فاصله داشته باشد.

☑️ توصیه های FDA در دوران شیوع کرونا برای حیوانات خانگی   سازمان غذا و دارو (FDA) توصیه هایی را برای صاحبان حیوانات اهلی در طی همه گیری های کروناویروس صادر کرده است و شیوه های فاصله گزاری اجتماعی را برای گربه ها و سگها ترغیب می کند. یک برگه حقوقی FDA از 30 آوریل نشان می دهد که حیوانات اهلی نباید با مردم یا حیوانات دیگر در خارج از خانواده نزدیک ارتباط برقرار کنند. در صورت امکان گربه ها باید در داخل خانه نگه داشته شوند و سگ ها را باید در قلاده نگه داشت که بتواند حداقل یک مترو نیم از سایر انسان ها و حیوانات فاصله داشته باشد.
توصیه های FDA در دوران شیوع کرونا برای حیوانات داخل خانه

رفرنس

نویسنده : مریم عربلو

پیشبینی آماری پاندمی کووید 19 گزارش شماره 9- 21 اردیبهشت 1399 سروش ستاره، رامین فاضل و سایر اعضای تیم کرونا شرکت لیوژن فارمد

گزارش های پیشبینی آماری پاندمی کووید 19 تا کنون در قالب 9 شماره منتشر شده است. گزارش های قبلی با دقت بیشتر از 90 درصد موفق به پیشبینی گسترش شیوع در هر هفته شده اند. در نمودار زیر خلاصه نتایج پیشبینی وضعیت شیوع کووید 19 را در ایران و در هفته گذشته (نمودار نارنجی) در کنار تعداد مبتلایان جدید واقعی (نمودار آبی) مشاهده می کنید:

در گزارش شماره 8 پیشبینی شده بود که در هفته گذشته، 7600 بیمار جدید در ایران به کووید 19 مبتلا شوند. بر اساس امار وزارت بهداشت، 7480 بیمار جدید و مورد ابتلای قطعی به کووید 19 در هفته گذشته شناسایی شد. همچنین پیشبینی شده بود وضعیت بیماری 460 نفر وخیم شود یا جان خود را از دست بدهند و در هفته گذشته متاسفانه 395 نفر جان خود را از دست دادند.

پیشبینی آماری پاندمی کووید 19 – کیت تشخیصی کرونا ویروس شرکت لیوژن فارمد licovid

پیشبینی کوتاه مدت؛ شیوع در جهان

بر اساس مدلسازی های انجام شده، هفته آینده در جهان، احتمالا 584 هزار مورد جدید ابتلای قطعی به کووید 19 شناسایی خواهد شد که از این تعداد، احتمالا وضعیت 45 هزار نفر وخیم شده یا فوت خواهند شد. تعداد موارد ابتلای جدید در هفته آینده نوساناتی را بین 80 و 85 هزار مبتلا تجربه خواهد کرد.

پیشبینی آماری پاندمی کووید 19 - کیت تشخیصی کرونا ویروس شرکت لیوژن فارمد licovid
پیشبینی کوتاه مدت؛ شیوع در جهان

پیشبینی کوتاه مدت شیوع کرونا ویروس در ایران

بر اساس مدلسازی های انجام شده، طبق سناریوی بیشتر محتمل، هفته آینده در ایران، احتمالا 8100 مورد جدید ابتلای قطعی به کووید 19 شناسایی خواهد شد که از این تعداد، احتمالا وضعیت 500 نفر دیگر وخیم شده یا فوت خواهند شد.

مدلسازی های انجام شده به وسیله یادگیری ژرف، احتمال وقوع دو سناریو را از سایر سناریو ها بیشتر می داند.

سناریوی نارنجی رنگ به معنای ادامه یافتن موج دوم و سناریوی طوسی (سناریوی بیشتر محتمل) به معنای پایان موج دوم و حصول یک آرامش نسبی. البته امکان وقوع سایر سناریو های تکنیک رگرسیون سری زمانی نیز وجود دارد.

پیشبینی کوتاه مدت شیوع کرونا ویروس در ایران - پیشبینی آماری پاندمی کووید 19 - کیت تشخیصی کرونا ویروس شرکت لیوژن فارمد licovid
پیشبینی کوتاه مدت شیوع کرونا ویروس در ایران

پیشبینی دراز مدت؛ سناریوی بیشتر محتمل

پیشبینی های دراز مدت با استفاده از تکنیک شبکه عصبی اتو-رگرسیو غیرخطی به همراه داده های خارجی صورت گرفته است. بر اساس این تکنیک، مشابهت روند شیوع کووید 19 با سندرم حاد تنفسی (سارس)، به عنوان داده های خارجی در نظر گرفته شده است.

سناریوی 1. بر اساس این سناریو، روند شناسایی مبتلایان جدید به صورت نزولی ادامه خواهد یافت، اما در اواخر اردیبهشت ماه، این روند صعودی خواهد شد و تعبیری از پیک دوم رخ خواهد داد. این پیک شدت کمتری خواهد داشت. در صورت اتفاق افتادن این سناریو، بیماری تا اوایل تیرماه به پایان خواهد رسید و تا آن زمان 144 هزار مورد ابتلا و 24 هزار و 500 مورد مرگ در ایران رخ خواهد داد. (سناریوی بیشتر محتمل)

پیشبینی دراز مدت؛ سناریوی بیشتر محتمل - - پیشبینی آماری پاندمی کووید 19 - کیت تشخیصی کرونا ویروس شرکت لیوژن فارمد licovid
پیشبینی دراز مدت؛ سناریوی بیشتر محتمل

سناریو های دیگر؛ چه رخ می دهد؟

سناریوی 2. بر اساس این سناریو، روند شیوع بیماری رفته رفته کاهش پیدا خواهد کرد و تا زمانی که بیماری تمام شود (مقدار عدد سرایت پایه از یک واحد کمتر شود) پیک دیگری وجود نخواهد شد. به این ترتیب رفته رفته آمار کشته شده ها کاهش خواهد یافت و به آمار بهبود یافته ها افزوده خواهد شد. در صورت رخ دادن این سناریو تا اویل خرداد ماه بیماری پایان خواهد یافت و 25 هزار مورد ابتلای دیگر در ایران شناسایی خواهد شد و در مجموع 11 هزار و 250 نفر در ایران جان خود را از دست می دهند

سناریوی 3. بر اساس این سناریو، پیک های بیشتری پشت سر یکدیگر اتفاق خواهد افتاد که وقوع و شدت هر پیک بر اساس پیک قبلی تعیین می شود. در خصوص موارد ابتلا و مرگ اعدادی در دست نیست.

سناریو های دیگر پاندمی کووید 19، چه رخ می دهد؟ - پیشبینی آماری پاندمی کووید 19 - کیت تشخیصی کرونا ویروس شرکت لیوژن فارمد licovid
سناریو های دیگر پاندمی کووید 19، چه رخ می دهد؟

مدل های طراحی شده

مدل طراحی شده به کمک تکنیک شبکه عصبی اتو- رگرسیو غیرخطی برای روند شیوع و موارد ابتلای جدید در جهان.

80 درصد داده ها برای یادگیری مدل به روش لاوندر- مارکوارد، 10 درصد داده ها برای اعتبارسنجی و 10 درصد دیگر برای آزمودن مدل استفاده شده است.

نمودار خطا در قسمت پایین قابل مشاهده می باشد.

مدل طراحی شده به کمک تکنیک شبکه عصبی اتو- رگرسیو غیرخطی برای روند شیوع و موارد ابتلای جدید در جهان.

88 درصد داده ها برای یادگیری مدل به روش بیز و 12 درصد دیگر برای آزمودن مدل استفاده شده است.

نمودار خطا در قسمت پایین قابل مشاهده می باشد.

مدل طراحی شده به کمک تکنیک شبکه عصبی اتو- رگرسیو غیرخطی برای روند شیوع و موارد ابتلای جدید در جهان.
مدل طراحی شده به کمک تکنیک شبکه عصبی اتو- رگرسیو غیرخطی برای روند شیوع و موارد ابتلای جدید در جهان.