مصاحبه دکتر رامین فاضل مدیرعامل شرکت لیوژن فارمد با شبکه نسیم برنامه نسیم دانش
مصاحبه دکتر مریم دانشپور مسئول فنی شرکت دانش بنیان لیوژن فارمد با برنامه نسیم دانش
مصاحبه دکتر رامین فاضل مدیرعامل شرکت لیوژن فارمد با شبکه نسیم برنامه نسیم دانش
کشف پروتئین های ضروری عروق یا سیستم گردش خون، خون را در کل بدن منتقل می کند تا اکسیژن و مواد مغذی را به بافت ها منتقل کند. آزمایشگاه Hynes از شبکیه برای مطالعه رشد عروق و شناسایی پروتئین های جدید که در رشد شبکه نقش دارند استفاده می کنند. در اینجا رگ های خونی (سبز) به صورت شعاعی به سمت خارج رشد می کنند، که توسط داربست پروتئین زیرین (قرمز) هدایت می شود. در لبه ها، عروق جوانه زده سیگنال هایی را از پروتئین های اطراف دریافت می کنند. از آنجا که سلول های سرطانی برای رشد و بقای خود به عروق تکیه می کنند، پروتئین های کشف شده می توانند مسیرهای جدیدی را برای مداخله ضد تومور ارائه دهند.

عروق یا سیستم گردش خون، خون را در کل بدن منتقل می کند تا اکسیژن و مواد مغذی را به بافت ها منتقل کند. آزمایشگاه Hynes از شبکیه برای مطالعه رشد عروق و شناسایی پروتئین های جدید که در رشد شبکه نقش دارند استفاده می کنند. در اینجا رگ های خونی (سبز) به صورت شعاعی به سمت خارج رشد می کنند، که توسط داربست پروتئین زیرین (قرمز) هدایت می شود. در لبه ها، عروق جوانه زده سیگنال هایی را از پروتئین های اطراف دریافت می کنند. از آنجا که سلول های سرطانی برای رشد و بقای خود به عروق تکیه می کنند، پروتئین های کشف شده می توانند مسیرهای جدیدی را برای مداخله ضد تومور ارائه دهند.

کشف پروتئین های ضروری   عروق یا سیستم گردش خون، خون را در کل بدن منتقل می کند تا اکسیژن و مواد مغذی را به بافت ها منتقل کند. آزمایشگاه Hynes از شبکیه برای مطالعه رشد عروق و شناسایی پروتئین های جدید که در رشد شبکه نقش دارند استفاده می کنند. در اینجا رگ های خونی (سبز) به صورت شعاعی به سمت خارج رشد می کنند، که توسط داربست پروتئین زیرین (قرمز) هدایت می شود. در لبه ها، عروق جوانه زده سیگنال هایی را از پروتئین های اطراف دریافت می کنند. از آنجا که سلول های سرطانی برای رشد و بقای خود به عروق تکیه می کنند، پروتئین های کشف شده می توانند مسیرهای جدیدی را برای مداخله ضد تومور ارائه دهند.
کشف پروتئین های ضروری
سرطان سینه دومین علت اصلی مرگ و میر ناشی از سرطان در بین زنان در ایالات متحده است. برای کمک به بهبود درمان از از سم عقرب با نام کلروتوکسین (chlorotoxin) به عنوان راهی برای تسهیل انتقال داروهای درمانی به طور مستقیم به سلولهای سرطانی پستان استفاده شد. كلروتوكسين مي تواند نشانه های سطحی منحصر به فرد سلول هاي سرطان پستان را بشناسد و با بار خود وارد اين سلول ها شود. هدف بهبود کارایی انتقال دارو به سلول های سرطانی و کاهش عوارض جانبی آن ها است. در این تصویر مولکول کلروتوکسین به رنگ ارغوانی، غشای سلولی به رنگ سبز و هسته ها به رنگ آبی نشان داده شده است.

سرطان سینه دومین علت اصلی مرگ و میر ناشی از سرطان در بین زنان در ایالات متحده است. برای کمک به بهبود درمان از از سم عقرب با نام کلروتوکسین (chlorotoxin) به عنوان راهی برای تسهیل انتقال داروهای درمانی به طور مستقیم به سلولهای سرطانی پستان استفاده شد.

كلروتوكسين مي تواند نشانه های سطحی منحصر به فرد سلول هاي سرطان پستان را بشناسد و با بار خود وارد اين سلول ها شود. هدف بهبود کارایی انتقال دارو به سلول های سرطانی و کاهش عوارض جانبی آن ها است. در این تصویر مولکول کلروتوکسین به رنگ ارغوانی، غشای سلولی به رنگ سبز و هسته ها به رنگ آبی نشان داده شده است.

سرطان سینه دومین علت اصلی مرگ و میر ناشی از سرطان در بین زنان در ایالات متحده است. برای کمک به بهبود درمان از  از سم عقرب با نام کلروتوکسین (chlorotoxin) به عنوان راهی برای تسهیل انتقال داروهای درمانی به طور مستقیم به سلولهای سرطانی پستان استفاده شد.  كلروتوكسين مي تواند نشانه های سطحی منحصر به فرد سلول هاي سرطان پستان را بشناسد و با بار خود وارد اين سلول ها شود. هدف بهبود کارایی انتقال دارو به سلول های سرطانی و کاهش عوارض جانبی آن ها است. در این تصویر مولکول کلروتوکسین به رنگ ارغوانی، غشای سلولی به رنگ سبز و هسته ها به رنگ آبی نشان داده شده است.
رنگ آمیزی تومور: مبارزه با سرطان پستان با سم عقرب
وقتی یک شخصی پیوند عضو دریافت می کند، سیستم های ایمنی فرد ممکن است آن را بعنوان جسم خارجی شناسایی و نابود کند. آزمایشگاه Bhatia با برنامه ریزی مجدد سلول ها و بیان مارکرهای سطحی به عنوان سلول های سرطانی، موفق شدند سلول های پیوند شده (بنفش) را از دست سلول های ایمنی (سبز) در بدن محافظت کرد. این تغییرات سطحی در ظاهر اندام های عضو می تواند فواید درمانی عمیقی داشته باشد.

وقتی یک شخصی پیوند عضو دریافت می کند، سیستم های ایمنی فرد ممکن است آن را بعنوان جسم خارجی شناسایی و نابود کند. آزمایشگاه Bhatia با برنامه ریزی مجدد سلول ها و بیان مارکرهای سطحی به عنوان سلول های سرطانی، موفق شدند سلول های پیوند شده (بنفش) را از دست سلول های ایمنی (سبز) در بدن محافظت کرد. این تغییرات سطحی در ظاهر اندام های عضو می تواند فواید درمانی عمیقی داشته باشد.

نویسنده : سعید کارگر

رفرنس

وقتی یک شخصی پیوند عضو دریافت می کند، سیستم های ایمنی فرد ممکن است آن را بعنوان جسم خارجی شناسایی و نابود کند. آزمایشگاه Bhatia با برنامه ریزی مجدد سلول ها و بیان مارکرهای سطحی به عنوان سلول های سرطانی، موفق شدند سلول های پیوند شده (بنفش) را از دست سلول های ایمنی (سبز) در بدن محافظت کرد. این تغییرات سطحی در ظاهر اندام های عضو می تواند فواید درمانی عمیقی داشته باشد.
کلاه برداری : یادگیری از دشمن بدن
تسکین و خاموشی درد های دشوار تیم تحقیقاتی دانشگاه دوک منطقه کوچکی از مغز موش را شناسایی کرده است که می تواند حس درد حیوانات را به شدت کنترل کند. مطالعات آنها یک جمعیت خاص از سلولهای عصبی در آمیگدال را پیدا کرده است ، که در صورت فعال شدن ، بطور غیر منتظره ای درد را خاموش می کنند . محققان امیدوارند که یافته های آنها می تواند به نسل جدیدی از مسکن ها منجر شود که بطور ویژه این سلولهای عصبی را هدف قرار می دهند. "درد یک پاسخ پیچیده مغز است، "این شامل تبعیض حسی ، احساسات و واکنش های خود مختار (سیستم عصبی غیر ارادی) است.

تیم تحقیقاتی دانشگاه دوک منطقه کوچکی از مغز موش را شناسایی کرده است که می تواند حس درد حیوانات را به شدت کنترل کند. مطالعات آنها یک جمعیت خاص از سلولهای عصبی در آمیگدال را پیدا کرده است ، که در صورت فعال شدن ، بطور غیر منتظره ای درد را خاموش می کنند .
محققان امیدوارند که یافته های آنها می تواند به نسل جدیدی از مسکن ها منجر شود که بطور ویژه این سلولهای عصبی را هدف قرار می دهند. “درد یک پاسخ پیچیده مغز است، “این شامل تبعیض حسی ، احساسات و واکنش های خود مختار (سیستم عصبی غیر ارادی) است.

تسکین و خاموشی درد های دشوار  تیم تحقیقاتی دانشگاه دوک منطقه کوچکی از مغز موش را شناسایی کرده است که می تواند حس درد حیوانات را به شدت کنترل کند. مطالعات آنها یک جمعیت خاص از سلولهای عصبی در آمیگدال را پیدا کرده است ، که در صورت فعال شدن ، بطور غیر منتظره ای درد را خاموش می کنند . محققان امیدوارند که یافته های آنها می تواند به نسل جدیدی از مسکن ها منجر شود که بطور ویژه این سلولهای عصبی را هدف قرار می دهند. "درد یک پاسخ پیچیده مغز است، "این شامل تبعیض حسی ، احساسات و واکنش های خود مختار (سیستم عصبی غیر ارادی) است.
تسکین و خاموشی درد های دشوار


 درمان درد با مسدود کردن همه این مراحل در مغز است . بسیاری از این مناطق به سختی قابل دسترس است . اما فعال کردن یک گره کلیدی که به طور طبیعی سیگنال های مهاری را به این مناطق پردازش درد ارسال کند قوی تر و مؤثر تر خواهد بود. “
یکی از تأثیرات اصلی بیهوشی عمومی (GA) بی دردی یا از بین رفتن درک درد است و این امر می تواند به طور مستقل تا از دست دادن هوشیاری اتفاق بیفتد. برخی از بیماران گزارش می دهند که حتی تحت GA از مکالمات در اتاق عمل آگاه هستند ، اما هیچ دردی را احساس نمی کنند ، و این نشان می دهد که “می تواند یک مسیر ضد درد خاص وجود داشته باشد که مستقل از اثر از دست رفتن هوشیاری GA باشد.

نویسنده : مریم عربلو

رفرنس

تسکین و خاموشی درد های دشوار تیم تحقیقاتی دانشگاه دوک منطقه کوچکی از مغز موش را شناسایی کرده است که می تواند حس درد حیوانات را به شدت کنترل کند. مطالعات آنها یک جمعیت خاص از سلولهای عصبی در آمیگدال را پیدا کرده است ، که در صورت فعال شدن ، بطور غیر منتظره ای درد را خاموش می کنند . محققان امیدوارند که یافته های آنها می تواند به نسل جدیدی از مسکن ها منجر شود که بطور ویژه این سلولهای عصبی را هدف قرار می دهند. "درد یک پاسخ پیچیده مغز است، "این شامل تبعیض حسی ، احساسات و واکنش های خود مختار (سیستم عصبی غیر ارادی) است.

در حالی که واکسن های کرونا ویروس در حال توسعه هستند اولین نگاه دانشمندان به داده ها این است که واکسن های متفاوت با چه احتمالی و در چه حد خوب عمل خواهند کرد. این تصویر همچنان تیره است.
در 18 ماه می ، کمپانی آمریکایی بیوتکنولوژی مادرنا اولین داده هاش رو در مورد کارآزمایی روی انسان آشکار کرد: واکسن کووید 19 سیستم ایمنی رو در انسان هدف قرار داد و از موش در برابر عفونت ریه حاصل از SARS-CoV-2 محافظت کرد. نتیایج که به صورت یک مطلب مطبوعاتی منتشر شد، مثبت تفسیر شد و باعث افزایش قیمت ها در بازار سهام شد. با این وجود برخی از دانشمندان معتقد هستند که چون داده ها به طور کامل منتشر نشده اند، فاقد جزییات ضروری برای ارزیابی این ادعا هستند.

تسکین و خاموشی درد های دشوار  تیم تحقیقاتی دانشگاه دوک منطقه کوچکی از مغز موش را شناسایی کرده است که می تواند حس درد حیوانات را به شدت کنترل کند. مطالعات آنها یک جمعیت خاص از سلولهای عصبی در آمیگدال را پیدا کرده است ، که در صورت فعال شدن ، بطور غیر منتظره ای درد را خاموش می کنند . محققان امیدوارند که یافته های آنها می تواند به نسل جدیدی از مسکن ها منجر شود که بطور ویژه این سلولهای عصبی را هدف قرار می دهند. "درد یک پاسخ پیچیده مغز است، "این شامل تبعیض حسی ، احساسات و واکنش های خود مختار (سیستم عصبی غیر ارادی) است.
اولین نتایج کارآزمایی های بالینی واکسن کروناویروس


آزمایشات دیگر واکسن های درحال رشد با سرعت بالا نشان می دهند که این واکسن ها از ایجاد عفونت ریه در میمونها بر اثر ابتلا به SARS-CoV-2 جلوگیری می کنند. نتایج دیگری که به صورت پیش چاپ در پایگاه bioRxiv توسط دانشمندان دانشگاه آکسفورد منتشر شده نشان می دهد که واکسن تولیدی آن ها که در فاز کارآزمایی انسانی قرار دارد از 6 میمون در برابر ذات¬الریه محافظت کرده است؛ اما مقدار تجمع ویروس در بینی این میمون های واکسینه شده مشابه با میمون های واکسینه نشده بود.

نویسنده : مهرداد پیران

رفرنس

FDA اولین درمان سرطان ریه و تیروئید با یک جهش ژنی خاص را تایید کرد

سازمان غذا و دارو آمریکا کپسول Retevmo را برای درمان سرطان ریه و دو نوع سرطان تیروئید دارای جهش در ژن RET ( rearranged during transfection ) را تایید کرد. Retevmo اولین دارو برای درمان بیماران با این جهش ژنی خاص است.
Retevmo یک مهار کننده کیناز است که سبب جلوگیری از رشد تومور می شود. به منظور شروع درمان نیز لازم است وجود این جهش ژنی در تست های آزمایشگاهی تشخیص داده شود. میزان پاسخ گویی کامل سرطان ریه 64 درصد، سرطان مدولای تیروئید 69 درصد و سایر سرطان تیروئید 79 درصد بوده است. از مهم ترین عوارض این دارو آسیب کبد، فشار خون، کاهش گلبول های سفید و خون ریزی را می توان نام برد.

رفرنس

FDA اولین درمان سرطان ریه و تیروئید با یک جهش ژنی خاص را تایید کرد
FDA اولین درمان سرطان ریه و تیروئید با یک جهش ژنی خاص را تایید کرد

پنگوئن میزان زیادی اکسید نیتروژن در اطراف خود ایجاد می کند.هنگام مطالعه پنگوئن های پادشاه در جزیره آتلانتیک جورجیا جنوبی بین آمریکای جنوبی و قطب جنوب ، دانشمندان متوجه میزان بالای تولید اکسید نیتروژن یا همان گاز خنده شدند. اکسید نیتروژن علاوه بر اینکه بر آب و هوا تاثیر دارد ، تأثیر بسیار زیادی به عنوان گاز خنده و آرام بخش دارد که در دندانپزشک استفاده می شود. اکسید نیتروژن 300 برابر بیشتر از دی اکسید کربن محیط زیست را  آلوده می کند. اکسید نیتروژن با رژیم پنگوئن کریل و ماهی توضیح داده می شود که حاوی مقادیر زیادی ازت است. نیتروژن از مدفوع پنگوئن ها به داخل زمین و باکتری های خاک آزاد می شود و سپس به اکسید نیتروژن ، گاز گلخانه ای تبدیل می شود.

پنگوئن میزان زیادی اکسید نیتروژن در اطراف خود ایجاد می کند.
هنگام مطالعه پنگوئن های پادشاه در جزیره آتلانتیک جورجیا جنوبی بین آمریکای جنوبی و قطب جنوب ، دانشمندان متوجه میزان بالای تولید اکسید نیتروژن یا همان گاز خنده شدند. اکسید نیتروژن علاوه بر اینکه بر آب و هوا تاثیر دارد ، تأثیر بسیار زیادی به عنوان گاز خنده و آرام بخش دارد که در دندانپزشک استفاده می شود . اکسید نیتروژن 300 برابر بیشتر از دی اکسید کربن محیط زیست را  آلوده می کند. اکسید نیتروژن با رژیم پنگوئن کریل و ماهی توضیح داده می شود که حاوی مقادیر زیادی ازت است. نیتروژن از مدفوع پنگوئن ها به داخل زمین و باکتری های خاک آزاد می شود و سپس به اکسید نیتروژن ، گاز گلخانه ای تبدیل می شود.

نویسنده : مریم عربلو

رفرنس 

پنگوئن میزان زیادی اکسید نیتروژن در اطراف خود ایجاد می کند.هنگام مطالعه پنگوئن های پادشاه در جزیره آتلانتیک جورجیا جنوبی بین آمریکای جنوبی و قطب جنوب ، دانشمندان متوجه میزان بالای تولید اکسید نیتروژن یا همان گاز خنده شدند. اکسید نیتروژن علاوه بر اینکه بر آب و هوا تاثیر دارد ، تأثیر بسیار زیادی به عنوان گاز خنده و آرام بخش دارد که در دندانپزشک استفاده می شود.  اکسید نیتروژن 300 برابر بیشتر از دی اکسید کربن محیط زیست را  آلوده می کند. اکسید نیتروژن با رژیم پنگوئن کریل و ماهی توضیح داده می شود که حاوی مقادیر زیادی ازت است. نیتروژن از مدفوع پنگوئن ها به داخل زمین و باکتری های خاک آزاد می شود و سپس به اکسید نیتروژن ، گاز گلخانه ای تبدیل می شود.
پنگوئن میزان زیادی اکسید نیتروژن در اطراف خود ایجاد می کند.