مصاحبه دکتر رامین فاضل مدیر عامل شرکت لیوژن فارمد با رادیو سلامت

مصاحبه رادیویی دکتر رامین فاضل مدیر عامل شرکت لیوژن فارمد در چهارمین سمپوزیوم ایمیون سل تراپی