مطالب توسط livogen

علت نامگذاری COVID-19 به این اسم

کرونا ویروس‌ها خانواده بزرگی از ویروس‌ها و زیر مجموعه کروناویریده هستند که از ویروس سرماخوردگی معمولی تا عامل بیماری‌های شدیدتر همچون SARS، MERS و COVID-19 را شامل می‌شوند. این ویروس به طور طبیعی در پستانداران و پرندگان شیوع پیدا می‌کند. با این حال تا کنون 7 کرونا ویروس انسانی کشف شده است که دستگاه تنفسی […]

مطالعات جدید نشان می دهد که جذابیت افراد از نگاه یکدیگر در ژنتیک آنها نهفته است

مطالعات اخیر صورت گرفته بر زوج های زیادی نشان می دهد اینکه آیا دو فرد برای یکدیگر جذابیت دارند یا خیر؟، به الگوی MHC که بخشی از سیستم ایمنی فرد است بستگی دارد. به این مفهوم که افراد بدون آنکه خودشان اطلاع داشته باشند معمولا کسانی را بعنوان زوج خود انتخاب می کنند که نسبت […]