کارگاه

دوره تشریح الزامات و ممیزی ISO9001:2015

19 آذر – 26 آذر – 3 دی – 10 دی

آشنایی با الزامات سیستم مدیرییت کیفیت، ایجاد توانمندی در جهت بکارگیری و اجرای سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای ISO 9001 ویرایش 2015

شرکت لیوژن فارمد، تهران، خیابان ایتالیا، حدفاصل قدس و وصال شیرازی، پلاک 41، طبقه 4

آشنایی با اصطلاحات و تعاریف استاندارد ممیزی ISO 9001:2015

تشریع الزامات سیستم مدیریت کیفیت

اصول ممیزی و مدیریت برنامه ممیزی

انواع ممیزی و عدم انطباق ها

انجام ممیزی به صورت کارگاه …

دوره تشریح الزامات و ممیزی ISO9001:2015 آشنایی با آیتم های ممیزی استاندارد9001 ویرایش 2015 تشریع کلیات و اهداف ISO 9001:2015 تشریع بندهای استاندارد 9001 (10بند) رویکرد فرآیندی چرخه PDCA و بیان آن در ISO9001 دامنه کاربرد استاندارد آشنایی با ممیزی داخلی به زبان ساده اصطلاحات و تعاریف استاندارد ممیزی ISO 19011 آشنایی با انواع ممیزی و عدم انطباق ها اصول ممیزی مدیریت برنامه ممیزی فعالیت انجام ممیزی آشنایی با چک لیست ممیزی ابزارهای ممیزی صلاحیت های لازم برای تعیین شایستگی ممیز برخی خصوصیات فردی مورد نیاز در ممیزی انجام ممیزی داخلی به صورت کارگاه

کارگاه HLA-typing مولکول HLA چیست؟ روش های HLA-typing کارگاه HLA-typing
کارگاه

HLA-Typing

۲۰ و ۲۱ تیرماه ۱۳۹۸

در راستای تقویت مهارت های شما و همچنین با هدف کمک برای انجام این تکنیک در آزمایشگاه های تشخیص طبی در سراسر کشور برای بررسی مولکول های HLA جهت پیوند، شرکت لیوژن فارمد در تاریخ ۲۰ و ۲۱ تیرماه ۱۳۹۸ کارگاه HLA-typing را با استفاده از تکنیک PCR-SSP برگزار خواهند کرد.

شرکت لیوژن فارمد، تهران، خیابان ایتالیا، حدفاصل قدس و وصال شیرازی، پلاک 41، طبقه 4

کارگاه  HLA-typing  مولکول HLA چیست؟ روش های HLA-typing کارگاه HLA-typing

کارگاه HLA-typing مولکول HLA چیست؟ روش های HLA-typing کارگاه HLA-typing