منبع: انستیتو پاستور

تاریخ انتشار: 21 آذر 1399

خلاصه: افسردگی، نوعی اختلال روانی است که بیش از 264 میلیون نفر با سنین مختلف در جهان را درگیر خود می کند. درک سازوکار های آن برای توسعه استراتژی های درمانی موثر بسیار حیاتی است. دانشمندان به تازگی مطالعه ای را انجام داده اند كه نشان می دهد عدم تعادل در اجتماع باكتریایی روده می تواند باعث كاهش برخی از متابولیت ها و در نتیجه رفتارهای شبه افسردگی شود. این یافته ها نشان می دهد که یک میکروبیوتای روده سالم می تواند به عملکرد طبیعی مغز کمک کند.

ارتباط میکروبیوتای روده و عملکرد مغز

شرح: میکروبیوتای روده در عملکرد مغز و تنظیم خلق و خوی می تواند نقش داشته باشد. دانشمندان اخیراً با استفاده از مدل های حیوانی کشف کردند که تغییر در میکروبیوتای روده که ناشی از استرس مزمن است، می تواند منجر به رفتارهایی مانند افسردگی شود که این امر به ویژه با ایجاد کاهش متابولیت های چربی در خون و مغز میسر می شود. این متابولیت های چربی، معروف به کانابینوئید های درون زا (یا اندوکانابینوئیدها) هستند. دانشمندان کشف کردند که عدم وجود اندوکانابینوئیدها در هیپوکامپ، منطقه اصلی مغز که در شکل گیری خاطرات و احساسات نقش دارد، منجر به رفتارهایی مانند افسردگی می شود.

یکی از محققان اصلی این مطالعه توضیح می دهد: به طور شگفت آور، انتقال ساده میکروبیوتا از یک حیوان دارای اختلالات خلقی (نوعی اختلال روانی) به یک حیوان سالم باعث ایجاد تغییرات بیوشیمیایی شد و رفتارهایی مانند افسردگی در افراد بعدی ایجاد گردید.

دانشمندان، برخی از گونه های باکتریایی را شناسایی کردند که در حیواناتی که دارای اختلالات خلقی هستند به میزان قابل توجهی کاهش می یابد. آن ها سپس نشان دادند که یک درمان خوراکی با همان باکتری ها، سطح طبیعی مشتقات لیپیدی را بازیابی می کند و در نتیجه رفتارهای شبه افسردگی را کاهش می دهد. بنابراین این باکتری ها می توانند به عنوان درمان های ضد افسردگی عمل کنند.

یکی دیگر از محققان این مطالعه بیان می کند: این کشف نشان دهنده نقش میکروبیوتای روده در عملکرد طبیعی مغز است. اگر عدم تعادل در جامعه باکتری های روده وجود داشته باشد، برخی از لیپیدها که برای عملکرد مغز حیاتی هستند از بین می روند و باعث ایجاد رفتارهایی مانند افسردگی می شوند. استفاده از باکتری های خاص می تواند روشی امیدوار کننده برای بازیابی میکروبیوتای سالم و درمان موثرتر اختلالات خلقی باشد.

رفرنس:
https://www.sciencedaily.com/releases/2020/12/201211115507.htm