🧬 موضوع کلیپ‌ها: شرح و به‌تصویر‌کشاندن مفاهیم و فرآیندهای زیستی

🖥 کلیپ‌ها می‌توانند در قالب‌های مختلفی چون موشن‌گرافیک، استاپ‌موشن، پاور پوینت و … باشند.

مهلت ارسال آثار: تا پایان شهریورماه

جوایز:

🥇نفر اول : ۳ میلیون تومان
🥈نفر دوم : ۲ میلیون تومان
🥉نفر سوم : ۱ میلیون تومان
نفر چهارم تا دهم : نفری ۵۰۰ هزار تومان

نحوه داوری :