خدمات بررسی آلودگی مایکوپلاسمایی

خدمات بررسی آلودگی مایکوپلاسمایی (در بانکهای MCB، WBC، و EOPC و مواد اولیه)

آلودگی مایکوپلاسما در کشت های سلولی مکرر و مخفی است. مایکوپلاسما قادر است به علت کوچک بودن اندازه از فیلترهای استریل کننده رد شود، و امکان انتقال آلودگی به تمام کشت های سلولی موجود در یک آزمایشگاه را دارا می باشد. به همین علت بررسی آلودگی مایکوپلاسمایی تمام رده های سلولی که برای بار اول وارد یک آزمایشگاه می شود و نیز تمام بانکهای سلولی موجود امری ضروری است.

شرکت لیوژن فارمد خدمات مربوط به بررسی آلودگی مایکوپلاسمایی را بر اساس روش های زیر ارائه می دهد:

  • Culture isolation method
  • Fluorescent DNA detection method
  • PCR method
سبد خرید
پیمایش به بالا