یکی از آلودگی های رایج  در محیط های کشت سلولی، آلودگی با مایکوپلاسما می باشد که ممکن است تا ماه ها تشخیص داده نشود. مایکوپلاسما به صورت انگل درون سلولی وارد سلول ها می شود و با سلول های کشت داده شده برای دستیابی به موادغذایی رقابت می کند. آنتی بیوتیک هایی مثل پنی سیلین و استرپتومایسین که در کشت سلولی استفاده می شود، آلودگی مایکوپلاسما را از بین نمی برند. آلودگی با مایکوپلاسما  خصوصیات سلول های کشت داده شده را تحت تاثیر قرار می دهد و باعث ایجاد مشکلات زیادی در تست های آزمایشگاهی و فرایندهای مربوط به تولید داروهای نوترکیب  می شود. بنابراین توصیه می شود به صورت پیوسته به خصوص زمانی که سلول جدیدی از مراکز بانک سلولی  تهیه می شود و قبل از پاساژ و تهیه بانک سلولی، آزمایش مایکوپلاسما برای آن رده سلولی انجام شود. شرکت لیوژن فارمد با طراحی کیت استخراج ژنوم مایکوپلاسما از فراورده های سلولی Myco-Qtech Kit (Extraction) و کیت تشخیص مایکوپلاسما به روش مولکولی Myco-Qtech Kit (Detection)، شناسایی دقیق و سریع آلودگی با بیش از 60 گونه مایکوپلاسما را ممکن می سازد.