HCD NS0 kit

LG 9631 : HCD NS0 kit

کیت‌های کمی DNA NS0  شرکت لیوژن فارمد براساس تکنیک qPCR جهت سنجش خروج DNA سلول میزبان از سلول‌های NS0 SP2/0، که به عنوان سیستم بیانی رایج برای تولید واکسن به کار می‌روند، طراحی شده است. این کیت با قدرت بالا قابلیت تشخیص و کمی سازی DNA سلول‌های NS0 را در کمتر از 48 ساعت داراست. علاوه بر این، درجه بالایی از کمینه سازی داده‌ها بدست آمده از طیف وسیعی از نمونه‌ها، شامل نمونه‌های در دست کار تا محصول نهایی حاصل می شود.BHK HCP ELISA kit

BHK HCP ELISA kit

کیت BHK HCP شرکت لیوژن جهت اندازه‌گیری ناخالصی‌های پروتئینی با قابلیت‌ اجرایی بالا است که بر مبنای الیزا عمل می‌کند. این کیت، که طیف وسیعی از HCPها را تحت پوشش قرار می‌دهد، محدوده آنالیز را دو تا چهار برابر گسترش داده و بازیابی Spike و همچنین خطی‌بودن آزمایش را مشخص‌تر کرده و بهبود‌ می‌بخشد.

CHO HCP ELISA kit

CHO HCP ELISA kit

تشخیص ناخالصی بخش پر اهمیتی در طی تولید داروهای پروتئینی نوترکیب از جمله پروتئین‌های درمانی است. ناخالصی‌های خاص با منشا سلول‌های تولید کننده پروتئین، اصطلاحا تحت عنوان پروتئین سلول میزبان HCP، ایجاد و باید حذف شوند. هدف این کیت  برای استفاده در اندازه‌گیری کمی CHO HCP در فراورده‌های زیستی است.  آنتی بادی‌های استفاده شده در این کیت بر ضد آنزیم لیزات سلول‌های CHO کشت داده شده در محیط دارای سرم تهیه شده و بر اساس میزان شباهت یا نزدیکی (Affinity) تخلیص شده‌اند. کیت تشخیصی CHO HCP شرکت لیوژن از نظر کیفی دارای قابلیت تشخیصی بالا و تفکیک HCP های مشابه است.

E.coli HCP ELISA kit

E.coli HCP ELISA kit

این کیت بر اساس آنتی‌بادی‌های پلی‌کلنال با قابلیت واکنش‌پذیری بالا نسبت به صدها HCP مختلف ساخته شده و برای تشخیص حضور آلودگی پروتئین میزبان E. coli  در فراورده‌های تولید شده نوترکیب به‌ کار می‌رود. آنتی‌بادی‌های پلی‌کلنال استفاده شده در این کیت بر ضد تعداد زیادی از سویه‌های E.coli ساخته شده‌اند و بطور خاص برای شناسایی طیف وسیعی از پروتئین‌های E.coli طراحی شده است. بنابراین، این کیت توانایی بالای تعیین HCP E.coli در نمونه‌های زیادی شامل نمونه‌های در حال پردازش (HCP clearance) ، نمونه‌های در حال کنترل، کنترل کیفی و یا فراورده‌ نهایی دارد. با استفاده از این کیت، غلظت HCP بر اساس ng/ml اندازه‌گیری می‌شود.

کیت تشخیص میزان DNA سلول میزبان

کیت تشخیص میزان DNA سلول میزبان

HCD CHO/BHK Quantitation Kit

تولید پروتئین نوترکیب در سلول های پستانداران صنعتی فراگیر است و یکی از مقررات حاکم بر سیستم های میزبان سلولی، حذف کامل DNA سلول میزبان است. با اینکه اثرات آلودگی DNA میزبان هنوز روشن نیست، انتقال مواد ژنتیکی سلول میزبان می تواند سلامت بیماران را تهدید کند.

طبق مقررات FDA، محتویات DNA تشخیص داده شده توسط حساس ترین روش در محضول نهایی باید تا جای ممکن کم باشد، و این میزان حداکثر می تواند 100 pg در هر دوز دارویی باشد. روش های قدیمی برای سنجش DNA میزبان مانند بلات هیبریداسیون پرزحمت است و حساسیت پایینی دارد.

اساس کیت HCD CHO/BHK Quantitation Kitبرای تعیین وجود آلودگی DNA میزبان در محصولات نوترکیب تولید شده در سلول های CHO و BHK، Real-time PCR است.

کاربرد:

این کیت تنها برای مصارف تحقیقاتی بوده و در فرایندهای بالینی و تشخیصی قابل استفاده نمی باشد.

کیت تشخیص میزان DNA سلول میزبان

کیت تشخیص میزان DNA سلول میزبان

HCD E.coli Quantitation Kit

تولید پروتئین نوترکیب در سلول های زنده صنعتی فراگیر است و یکی از مقررات حاکم بر سیستم های میزبان سلولی، حذف کامل DNA سلول میزبان است. با اینکه اثرات آلودگی DNA میزبان هنوز روشن نیست، انتقال مواد ژنتیکی سلول میزبان می تواند سلامت بیماران را تهدید کند.

طبق مقررات FDA، محتویات DNA تشخیص داده شده توسط حساس ترین روش در محضول نهایی باید تا جای ممکن کم باشد، و این میزان حداکثر می تواند 100 pg در هر دوز دارویی باشد. روش های قدیمی برای سنجش DNA میزبان مانند بلات هیبریداسیون پرزحمت است و حساسیت پایینی دارد.

اساس کیت HCD E.coli Quantitation Kitبرای تعیین وجود آلودگی DNA میزبان در محصولات نوترکیب تولید شده در سلول های E.coli،Real-time PCR است.

کاربرد:

این کیت تنها برای مصارف تحقیقاتی بوده و در فرایندهای بالینی و تشخیصی قابل استفاده نمی باشد.

کیت تشخیص میزان DNA سلول میزبان

کیت تشخیص میزان DNA سلول میزبان

LG9421: HCD Yeast Quantitation Kit 

در حالی که اثرات آلودگی DNA باقی مانده در محصولات هنوز کاملا واضح نیست، انتقال مواد ژنتیکی سلول میزبان می‌تواند به صورت بالقوه برای فرد بیمار آسیب‌زا باشد. روش‌های سنتی برای تشخیص DNA میزبان-ویژه مانند هیبریدیزاسیون بلات زمان‌بر و فاقد حساسیت هستند. کیت‌های مخمر HCD شرکت لیوژن فارمد سیستم مناسبی برای کمی کردن DNA سلول میزبان با حساسیت بالا هستند. این کیت مقادیر DNA باقی مانده از سلول میزبان که در تولید فراورده‌های دارویی نوترکیب مورد استفاده هستند، اندازه‌گیری می‌کند. این کیت دارای قابلیت کمی‌سازی حساس و دقیق با استفاده از qPCR، تخصصی بودن برای DNA سلول میزبان، عدم واکنش با DNA غیرمرتبط، عملکرد با ثبات در طول محدوده قابل انتظار از قطعات DNA و همچنین تولید نتایج قابل آزمودن و اعتماد است.

کاربرد:

این کیت تنها برای مصارف تحقیقاتی بوده و در فرایندهای بالینی و تشخیصی قابل استفاده نمی باشد.

HCD NS0 kit

LG 9631 : HCD NS0 kit

کیت‌های کمی DNA NS0  شرکت لیوژن فارمد براساس تکنیک qPCR جهت سنجش خروج DNA سلول میزبان از سلول‌های NS0 SP2/0، که به عنوان سیستم بیانی رایج برای تولید واکسن به کار می‌روند، طراحی شده است. این کیت با قدرت بالا قابلیت تشخیص و کمی سازی DNA سلول‌های NS0 را در کمتر از 48 ساعت داراست. علاوه بر این، درجه بالایی از کمینه سازی داده‌ها بدست آمده از طیف وسیعی از نمونه‌ها، شامل نمونه‌های در دست کار تا محصول نهایی حاصل می شود.

BHK HCP ELISA kit

BHK HCP ELISA kit

کیت BHK HCP شرکت لیوژن جهت اندازه‌گیری ناخالصی‌های پروتئینی با قابلیت‌ اجرایی بالا است که بر مبنای الیزا عمل می‌کند. این کیت، که طیف وسیعی از HCPها را تحت پوشش قرار می‌دهد، محدوده آنالیز را دو تا چهار برابر گسترش داده و بازیابی Spike و همچنین خطی‌بودن آزمایش را مشخص‌تر کرده و بهبود‌ می‌بخشد.

HCD SP2/0 kit

LG 9641 : HCD SP2/0 kit

کیت کمیت سنجی DNA  شرکت لیوژن فارمد برای تشخیص بسیار دقیق SP2/0 DNA در نظر گرفته شده است و  این اجازه را می دهد تا با حجم اندک نمونه نتایج دقیق بدست آید. محدوده خطی گسترده فن‌آوری qPCR  این اجازه را میدهد که نمونه‌هایی با سطوح مختلفSP2 / 0 DNA  ، مانند نمونه ها در حال فرایند با مقادیر بالایی از DNA  تا  استوک‌های دارویی  با مقادیر بسیار کم DNA مورد آزمون قرار گیرند.