هزینه ثبت نام دوره : 50 هزار تومان – برای ثبت نام پس از واریز هزینه کارگاه به شماره کارت 6037997473321298 به نام جواد بزرگ امیرکلایی، عکس یا فایل رسید پرداخت را ادامه بارگذاری نمایید.

ثبت نام ثبت نام دوره تشریح الزامات و ممیزی ISO9001:2015